หลักสูตร Time-lapse Photography


Time-lapse Photography เป็นเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อนำมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าปกติ เช่น ภาพการบานของดอกไม้ การเคลื่อนไหวของเมฆ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ที่ใช้เวลานานแล้วนำมาแสดงเป็นภาพยนต์ในเวลาไม่กี่วินาที เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ Time-lapse, ช่วงเปลี่ยนจากกลางวันสู่กลางคืน หรือกลางคืนสู่กลางวัน, การแก้ไข Dflicker, การถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของดวงดาว, เทคนิคการ Panning หรือ Zooming, การทำ Post-processing ด้วยโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการใส่เพลงประกอบภาพยนต์ นอกจากการเรียนภาพทฤษฎีและปฎิบัติในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้ออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่ (Field trip) 1 ครั้ง เพื่อนำภาพที่ถ่ายมาทำเป็น Time-lapse

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถถ่ายภาพ Time-lapse แบบต่างๆ แล้วนำมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหว พร้อมใส่เพลงประกอบภาพยนต์ และอัพโหลดขึ้นไปในสื่อออนไลน์ได้ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้พื้นฐานในการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Lightroom บ้างเล็กน้อย

อุปกรณ์ที่จำเป็น : กล้อง เลนส์ ขาตั้งกล้อง คอมพิวเตอร์ และ Intervalometer (สายลั่นแบบตั้งช่วงเวลาได้) เช่น Nikon MC-36, Canon TC-80N3 เป็นต้น กล้องหลายๆรุ่นที่มีฟังก์ชั่น Time-lapse ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Intervalometer

สถานที่เรียน : อาคาร The Horizon ปากซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย

จำนวนผู้เรียน : จำกัดเพียงหลักสูตรละ 12 คน

ค่าเรียน : หลักสูตรละ 4,500 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน และ Field trip แล้ว)

การชำระค่าเรียน : หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อให้ชำระมัดจำค่าเรียน 1,000 บาท และกรุณาชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือทั้งหมด 15 วันก่อนเริ่มเรียน

 
เงื่อนไขการเข้าเรียน : ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนหรือขอเลื่อนไปเรียนในหลักสูตรที่จะเปิดในอนาคตได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนถึงกำหนดวันเริ่มเรียน ถ้าหลังจากนี้ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าเรียน

ในกรณีที่ขาดเรียนหรือไม่สามารถออกถ่ายภาพนอกสถานที่ได้ ผู้เรียนสามารถมาเรียนชดเชยในหลักสูตรที่เลือกไว้แล้วซึ่งจะเปิดในอนาคตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ !

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !