ทริปถ่ายภาพ : ณ จังหวัดเชียงราย 9-11 ธันวาคม 2017 (กรุ๊ปที่ 1) รับ 20 ท่าน (เต็มแล้ว)

ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมชมและถ่ายภาพการทำบุญ ตักบาตรบนหลังม้า ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ถ่ายภาพ กระเหรี่ยงคอยาว สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นบนยอดดอย ถ่ายภาพ การเก็บใบชา ณ เหนือสุดยอดของแดนสยาม พร้อมถ่ายภาพวิถีชีวิต ชาวเขาเผ่าต่างๆ 

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้ เดินทาง 9-11 ธันวาคม 2017 ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน (เดินทางช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ)

วันแรก เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 : ถ่ายภาพพระขี่ม้าผ่านต้นไม้สีทอง – ถ่ายภาพเณรขี่ม้าในลำธาร – บรรยายเทคนิคการถ่ายภาพ
14.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย แล้วเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เพื่อไปถ่ายภาพพระขี่ม้าผ่านต้นไม้สีทอง และเณรขี่ม้าในลำธาร จากนั้นเดินทางไปเช็คอิน แล้วรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ฟังบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกถ่ายภาพในวันรุ่งขึ้น พักที่ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์

_MG_9684-540W_MG_2601-540w

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 : ถ่ายภาพชีวิตพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย – ทำบุญตักบาตรบนหลังม้า – ถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชา – ถ่ายภาพกระเหรี่ยงคอยาว – กิจกรรมประกวดภาพถ่าย – มอบรางวัล
05.30 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตยามพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย โดยมาฉากหลังเป็นทะเลหมอก ทำบุญตักบาตรบนหลังม้า ซึ่งมีฉากหลังเป็นเป็นทิวเขาสวยงาม จากนั้นทานอาหารเช้าบนดอย แล้วเดินทางไปถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชา รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายถ่ายภาพชีวิตกระเหรี่ยงคอยาว แล้วเดินทางกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเย็น จากนั้นมีกิจกรรมประกวดภาพ ให้คำแนะนำผลงานภาพถ่าย และมอบรางวัล พักที่ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์

_MG_2601-540w

วันที่สาม จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017 : ถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่พระตำหนักดอยตุง – ถ่ายภาพชาวเขาเผ่าต่างๆ – แวะซื้อของฝาก
06.30 น. ทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ แล้วออกเดินทางไปถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่พระตำหนักดอยตุง รับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางไปถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ จากนั้นแวะซื้อของฝาก แล้วเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

_MG_2601-540w

ค่าใช้จ่า : ____ บาท (รับจำนวนจำกัด) กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม :

– ค่าวิทยากร ให้คำแนะนำตลอดการเดินทาง

– ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

– ค่าอาหารเช้าของทั้ง 2 วัน

– ค่ารถเดินทางภายใน จ.เชียงราย (รถตู้ปรับอากาศ VIP)

– ค่าแบบของทั้ง 3 วัน

– ค่าเข้าชมสถานที่

– ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :

– ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าเดินทางสู่ จ.เชียงราย
หากเดินทางโดยเครื่องบิน กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
Flight: SL 538 Bangkok (Don Mueang)-Chiang Rai Date: Sat, 9 Dec Time : 12:15 – 13:40
Flight: SL 545 Chiang Rai-Bangkok (Don Mueang) Date: Mon, 11 Dec Time : 19:40 – 21:05

หรือสำรองที่นั่ง สายการบินนกแอร์
Flight: DD8716 Bangkok (Don Mueang)-Chiang Rai Date: Sat, 9 Dec Time : 11:25 – 12:35
Flight: DD8723 Chiang Rai-Bangkok (Don Mueang) Date: Mon, 11 Dec Time : 18:25 – 19:40

– ค่าอาหารมื้อเที่ยงและเย็น จะแบ่งกันชำระตามจริง

การเตรียมตัว :

– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 24mm ถึง 300mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ

– ขาตั้งกล้อง และสายลั่นชัตเตอร์

– เสื้อกันหนาว (บนดอยอากาศจะหนาวครับ) ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย

– ยารักษาโรคประจำตัวครับ

รายชื่อผู้เข้าร่วมทริป :
1. อุมาพรรณ์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
2. วรรณาภรณ์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
3. นพเก้า (ชำระค่าทริปแล้ว)
4. อัจฉรียา (ชำระค่าทริปแล้ว)
5. ลักขณา (ชำระค่าทริปแล้ว)
6. เพ็ญศรี (ชำระค่าทริปแล้ว)
7. นัทธมน (ชำระค่าทริปแล้ว)
8. นิชาภา (ชำระค่าทริปแล้ว)
9. ประพิณทิพย์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
10.ประพีร์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
11.สัญชัย (ชำระค่าทริปแล้ว)
12.ทัศนา (ชำระค่าทริปแล้ว)
13.อรัญญา (ชำระค่าทริปแล้ว)
14.กฤษดา (ชำระค่าทริปแล้ว)
15.Piyamitr (ชำระค่าทริปแล้ว)
16.นิตยา (ชำระค่าทริปแล้ว)
17.อนันต์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
18.บารักษ์ (ชำระค่าทริปแล้ว)

รายชื่อสำรอง :
1. สำราญ
2. ดรัณ
3. มนพิจิ

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !