ทริปถ่ายภาพ : ไบคาล ไซบีเรีย 8-13 กุมภาพันธ์ 2018 (กรุ๊ปที่ 1) รับ 18 ท่าน (เต็มแล้ว)

ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เพื่อท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ณ ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด ใสที่สุด เก่าแก่ที่สุดในโลก จนได้ฉายาว่า “Galapagos of Russia” ด้วยความพิเศษด้านภูมิศาสตร์นี้ ทะเลสาบไบคาลจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้ เดินทาง 8-13 กุมภาพันธ์ 2018

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 (Bangkok-Irkutsk) [-]
14.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์สายการบิน Siberia Airlines เที่ยวบิน S7 762 (BKK 16.35 – IKT 23.50 Dur:6.15 บินตรง) เดินทางสู่เมือง Irkutsk เมืองหลวงของแคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย จากนั้นเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม

วันที่สอง ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018 (Irkutsk-Baikal) [B-D]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา 08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เกาะ Olkhon โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ที่พัก โดยช่วงท้ายของการเดินทางรถของเราจะวิ่งไปบนทะเลสาบสีฟ้าซึ่งกลายเป็นน้ำแข็ง (หากทะเลสาบยังไม่แข็งพอก็จะใช้เรือ) หลังจากเช็คอินแล้ว เราก็จะออกไปถ่ายภาพกัน การเดินทางที่ทะเลสาบไบคาล เราจะใช้ตู้แบบรัสเซีย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า UAZ ถ่ายภาพกันที่ Burkhan Cape, Shaman Crage จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แล้วกลับมาทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่สาม เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 (Baikal) [B-L-D]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม วันนี้เราจะนั่งรถ UAZ ออกไปถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ของเกาะ Olkhon ได้แก่ Sagaan-Khushun Cape, Icy Cave, Khoboy Cape ฯลฯ โดยจะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เที่ยวกันต่อจนพระอาทิตย์ตก แล้วกลับเข้าสู่โรงแรม เพื่อรับประทานทานอาหารเย็น

วันที่สี่ อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 (Baikal) [B-L-D]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมอาหารเช้าแบบแพ็ค ออกไปเที่ยวตามจุดอื่นๆของทะเลสาบไบคาล ได้แก่ Yalga bay, Ogoi Island, Stupa of Enlighting, Khorgoi Cape ฯลฯ โดยจะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิคเช่นเดิม ถ่ายภาพกันจนพระอาทิตย์ตก แล้วกลับเข้าสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเย็น

วันที่ห้า จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 (Baikal-Irkutsk-City Tour) [B-L]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ แล้วเดินทางกลับสู่ Irkutsk โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายของวันนี้เราจะเที่ยวในเมืองหลวงของแคว้นไซบีเรีย ประกอบด้วยโบสถ์ Spasskaya, Epiphany Cathedral, Kazansky Cathedral, Znamensky Monastery รวมถึงบ้านไม้ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามสร้างในศตวรรษที่ 19 จากนั้นมาเช็คอินที่โรงแรม แล้วรับประทานอาหารเย็น

วันที่หก อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 (Baikal-Bangkok) [B]
ถ้าใครขยันจะออกไปถ่ายภาพตั้งแต่เช้าตรู่ก็ได้ แล้วรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์จากนั้นเดินทางกลับสู่สนามบิน เพื่อกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Siberia Airlines เที่ยวบิน S7 761 (IKT 10.30 – BKK 15.55 Dur:6.25 บินตรง) เวลา 15.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 39,900 บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 ธันวาคม 2017 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 7,500 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง
– ค่าที่พัก 5 คืน (มีห้องน้ำในห้องพักพร้อม Wifi) และอยู่ใกล้จุดถ่ายภาพเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่
– อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าอุทยาน
– ค่าเข้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (15,xxx บาท ราคา ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2017)
กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบิน Siberia Airlines
Flight: S7 762 Bangkok (BKK)-Irkutsk (IKT) Date: Thu, 8 Feb Time : 16:35 – 23:50 (บินตรง 6.15 ชั่วโมง)
Flight: S7 761 Irkutsk (IKT)-Bangkok (BKK) Date: Tue, 13 Feb Time : 10:30 – 15:55 (บินตรง 6.25 ชั่วโมง)
– ค่าทิป

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
– อุปกรณ์กันหนาว ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมทริป :
1. อุมาพรรณ์ (ชำระมัดจำแล้ว)
2. วรรณาภรณ์ (ชำระมัดจำแล้ว)
3. ตี่ (ชำระมัดจำแล้ว)
4. ปิ๋ม (ชำระมัดจำแล้ว)
5. นพเก้า (ชำระมัดจำแล้ว)
6. อัจฉรียา (ชำระมัดจำแล้ว)
7.Chatchakorn (ชำระมัดจำแล้ว)
8. Prasertsri (ชำระมัดจำแล้ว)
9. Pornwadee (ชำระมัดจำแล้ว)
10.Pornnatee (ชำระมัดจำแล้ว)
11.จุฬา (ชำระมัดจำแล้ว)
12.เสรี  (ชำระมัดจำแล้ว)
13.นิชาภา  (ชำระมัดจำแล้ว)
14.นัทธมน  (ชำระมัดจำแล้ว)
15.วงษ์ภูมิ (ชำระมัดจำแล้ว)
16.Isaya (ชำระมัดจำแล้ว)

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !