ทริปถ่ายภาพ : Annapurna Circuit Trek 27 เม.ย. – 9 พ.ค. 2018 (เต็มแล้ว)

Annapurna Circuit Trek เป็นเส้นทางเดินเท้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขต Annapurna ประเทศเนปาล ระหว่างการเดินทางคุณจะได้ถ่ายภาพวิถีชีวิต ภาพภูมิทัศน์ ภาพพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก ภาพทางช้างเผือกและภาพดาว เหนือยอดเขาสูงลำดับต้นๆของโลก พิชิตจุดสูงที่สุดของ Annapurna Circuit นั่นก็คือ Thorang La Pass ซึ่งสูง 5416 เมตร ทริปถ่ายภาพนี้ใช้เวลา 13 วัน 12 คืน เดินทางโดยการบินไทย พักโรงแรม 4 ดาว ที่ Kathmandu 1 คืน แล้วนั่งรถสลับกับเดินเท้า 6 วัน และนั่งรถอีกซึ่งในระหว่าง Trekking นี้จะพักที่ เกสต์เฮาส์ 10 คืน จากนั้นบินภายในประเทศกลับจาก Jomsom มาที่ Pokhara และ Kathmandu ตามลำดับแล้วพักโรงแรม 4 ดาว ที่ Kathmandu 1 คืน ก่อนที่จะบินกลับกรุงเทพ ฯ (เดินทางช่วงวันหยุดแรงงาน)

วันที่ 1 ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018 : Bangkok – Kathmandu 
07.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 1-2 แถว D Thai Airways และเดินทางสู่เนปาลในเวลา 10.30 น.โดยเที่ยวบินที่ TG 319 ใช้เวลาบิน 3.30 ชม. หลังจากเดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล แล้วเราเดินทางไปซื้อของใช้ที่จำเป็น แล้วรับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าพักที่ The Everest Hotel

วันที่ 2 เสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 : Kathmandu – Besi Sahar (800m) เดินทางโดยรถยนต์

วันที่ 3 อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 : Besi Sahar – Chame (2710m) เดินทางโดยรถยนต์

วันที่ 4 จันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 : Chame – Pisang (3310m) เดินเท้า 4-5 ชั่วโมง

วันที่ 5 อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2018 : Pisang – Manang (3540m) เดินเท้า 6-7 ชั่วโมง

วันที่ 6 พุธที่ 2 พฤษภาคม 2018 : Manang พักเพื่อปรับสภาพร่างกาย (Acclimatisation Day) 

วันที่ 7 พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2018 : Manang – Ledar (4230m) เดินเท้า 4-5 ชั่วโมง

วันที่ 8 ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018 : Ledar – High Camp (4850m)  เดินเท้า 3 ชั่วโมง

วันที่ 9 เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 : High Camp – Thorang La Pass จุดสูงสุดของ Annapurna Trek (5416m) – Muktinath (3800m) เดินเท้า 7-8 ชั่วโมง

วันที่ 10 อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 : Muktinath – Kagbeni (2840m) เดินทางโดยรถยนต์

วันที่ 11 จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018 : Kagbeni – Jomsom (2840m) เดินทางโดยรถยนต์

วันที่ 12 อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018 : Jomsom – Pokhara – Kathmandu 
เดินทางกลับสู่ Kathmandu ด้วยสายการบินในประเทศ พักที่ The Everest Hotel

วันที่ 13 พุธที่ 9 พฤษภาคม 2018 : Kathmandu –  Bangkok
ช๊อปปิ้งย่านถนนทาเมล (Thamel) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย จากนั้นเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน 13.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320 ใช้เวลาบิน 3.20 ชม. 18.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย 13 วัน 12 คืน : 62,500 บาท (จากราคาปกติ 65,500 บาท) (รวมอาหารทุกมื้อและมีบินในประเทศ 2 ไฟลท์ แต่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)
หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับอีเมลรายละเอียดชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

อัตรานี้รวม :

– 2 Nights 4 Star accommodation on twin sharing room including Breakfast in Kathmandu.

– Lunch and dinner at local Chinese, Thai, Indian, restaurants.

– 11 Days 10 Nights trekking Accommodation 3 times a day meal (Lunch, Dinner and Breakfast), overnight at guesthouse or lodge.

– Porters during trekking.

– Trekking equipments (sleeping bag, water bottle, trekking stick).

– Trekking permit and TIM’s card per person.

– All land transportation by air-condition vehicle, with English speaking guide.

– All sightseeing entrance fees.

– Jomsom / Pokhara / Kathmandu Flight Ticket with Airport Tax.

– 1 bottle mineral water per person per day during the tour and normal boiled water during trekking.

– Small gift on Arrival and departure day.

– All tuition, reviews, critiques and on-site assistance.

อัตรานี้ไม่รวม :

– International Flight Ticket TG Bangkok / Kathmandu / Bangkok.

– Medical and Personal Insurance

– Land Visa ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่

กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบิน Thaiairways ตามรายละเอียดเที่ยวบิน ด้านล่าง
Flight: TG 319 Bangkok (BKK, Suvarnabhumi Inter. Airport)-Kathmandu (KTM) Nepal Date: Fri, 27 Apr Time : 10:15 – 12:25
Flight: TG 320 Kathmandu (KTM) Nepal-Bangkok (BKK, Suvarnabhumi Inter. Airport) Date: Fri, 9 May Time : 13:30 – 18:15

<< ทริปถ่ายภาพ : เนปาล โพคารา

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !