Happy New Year 2018

_dsc1247w

 

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

 

โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข

           

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

 

กนิษ เทพศรีเมือง www.ProfotoClass.com

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !