ทริปถ่ายภาพ : Tuscany Dolomite Venice 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2018 (เต็มแล้ว)

ทริปถ่ายภาพมรดกโลกสำคัญของประเทศอิตาลี เริ่มจาก Tuscany, Milan, Florenze, Pienza, Siena ตามด้วย Dolomite เทือกเขาที่งดงามติด 1 ใน 3 ไม่แพ้ Patagonia แห่งอาร์เจนตินา และ Matterhorn ของสวิสเซอร์แลนด์ อีกทั้ง Dolomite ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วย ปิดท้ายการเดินทางด้วยนคร Venice ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้ (เดินทางช่วงวันหยุดวิสาขบูชา)

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 : Bangkok-Dubai
พร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารขาออก เวลา 18.00 น. ที่ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบิน Emirates เวลา 21:05 น. ออกเดินทางโดยเครื่อง A380 เที่ยวบินที่ EK373 และมาถึงดูไบในเวลา 00:50 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 45 นาที) มีเวลาพักเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 45 นาที

วันที่สอง เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 : Dubai-Milan-Florence-San Quirico d’Orcia
เวลา 03:35 น. ออกเดินทางจากดูไบสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ EK101 และเดินทางถึงมิลานในเวลา 08:15 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 40 นาที) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราจะเดินทางโดยรถตู้ Mecedese-Benz Sprinter แบบ 19 ที่นั่ง (ขับโดยคนท้องถิ่น) เพื่อไปถ่ายภาพใน Milan เริ่มจากมหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano) และช็อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ทานอาหารกลางวันจากนั้นเดินทางไปเมือง Florence แวะถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก แล้วมุ่งสู่เมือง San Quirico d’Orcia

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 : Pienza-Montalcino
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทุ่งหญ้าและม่านหมอกของ Tuscany วันนี้เราจะถ่ายภาพตามจุดต่างๆของ Montalcino และ Pienza เมืองที่สร้างขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก

วันที่สี่ จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 : Siena-San Quirico d’Orcia
ถ่ายภาพแสงเช้าจากอีกจุดหนึ่งซึ่งมีทิวต้นสนเป็นแนวยาวซึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมา Tuscany ตามด้วยเมืองมรดกโลก Siena ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก สมกับคำล่ำลือ

 วันที่ห้า อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 : San Quirico d’Orcia-Shopping-Campitello di Fassa
วันนี้เราจะเดินทางไกลที่สุดคือระยะทาง 500 km จาก Tuscany สู่ Dolomite ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีติดกับประเทศออสเตรีย โดยเราจะแวะให้ Shopping สินค้าแบรนด์เนมที่ Outlet ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางครับ

วันที่หก พุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 : Ortisei
เที่ยวเมืองหลักของ Dolomite นั่นก็คือ Ortisei เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เตรียมดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองนี้อย่างเต็มที่ เก็บภาพตามจุดชมวิวต่างๆ จากนั้นไปต่อกันที่ Santa Maddalena อีกหนึ่งมุมสวยๆของ Dolomite เป็นโบสถ์กลางทุ่งหญ้ากับฉากหลังที่เป็นภูเขาสุดอลังการ

 วันที่เจ็ด พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 : Tre Cime-Cortina d’Ampezzo
ออกเดินทางจากสู่ Cortina d’Ampezzo โดยจะแวะถ่ายภาพตามจุดชมวิวต่างๆ และจุดถ่ายภาพสำคัญที่พลาดไม่ได้คือ Tre Cime ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดในแถบ Dolomite คืนนี้เราจะพักกันที่ Cortina d’Ampezzo เมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาครับ

 วันที่แปด ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 : Mizurina-Venice
ถ่ายภาพแสงเช้าที่ทะเลสาบ Mizurina จากนั้นออกเดินทางสู่มรดกโลกสำคัญนั่นก็คือ Venice เราช๊อปปิ้งซื้อของฝาก และถ่ายภาพเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้ โดยที่พักของเราจะติดกับ Piazza San Macro ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สำคัญที่สุดของเมือง ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอันงดงาม เวนิสจากมุมสูง รวมทั้งพระอาทิตย์ตกและแสงทไวไลท์ริมทะเล Adriatic

 วันที่เก้า เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 : Venice-Dubai
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและแสงเช้าของเวนิสและจุดสำคัญต่างๆ รวมทั้งสะพานอันเลื่องชื่อของเวนิส เวลา 15.50 น. ออกเดินทางจากเวนิสสู่ดูไบ ด้วยเที่ยวบิน EK136 เดินทางถึงดูไบ 23:35 น. (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง 45 นาที) มีเวลาพัก 3 ชั่วโมง 15 นาที

 วันที่สิบ อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 : Dubai-Bangkok
เวลา 02.50 น. ออกเดินทางจากดูไบ สู่กรุงเทพฯ (BKK) ด้วยเครื่อง A380 เที่ยวบินที่ EK376 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพในเวลา 13:15 น. (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 40 นาที) พร้อมภาพถ่ายสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 89,000 บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วชำระมัดจำ 50,000 บาทภายใน 3 วันหลังได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 25 เมษายน 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 20,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (Mecedese-Benz Sprinter แบบ 19 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่น
– เรือแบบ Private เพื่อรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่เวนิส
– ค่าที่พัก 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (มีห้องน้ำในห้องพัก พร้อม Wifi)
– อาหารเช้าทุกมื้อ
– ค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมด
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบิน Bangkok-Milan-Venice-Bangkok (26,xxx บาท ราคา ณ วันที่ 13 มกราคม 2018)
กรุณาสำรองที่นั่งสายการบิน Emirates
Flight: EK373 Bangkok (BKK)-Milan (MXP) Date: Fri, 25 May Time : 21:05 – 08:15 (ต่อเครื่องที่ Dubai (DXB) โดย Flight: EK101)
Flight: EK136 Venice (VCE)-Bangkok (BKK) Date: Sat, 2 Jun Time : 15:50 – 13:15 (ต่อเครื่องที่ Dubai (DXB) โดย Flight: EK376)
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง คลิกที่นี่
– ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (มีรถบริการรับ-ส่งฟรีถึงร้านอาหาร)

รายชื่อผู้เข้าร่วมทริป :
1. Ganid (วิทยากร)
2. Tharinee (ชำระมัดจำแล้ว)
3. Tanasak (ชำระมัดจำแล้ว)
4. Pichsinee (ชำระมัดจำแล้ว)
5. Thitirat (ชำระมัดจำแล้ว)
6. Ekachai (ชำระมัดจำแล้ว)
7. Kanrawee (ชำระมัดจำแล้ว)
8. Supasil (ชำระมัดจำแล้ว)
9. Kalayanee (ชำระมัดจำแล้ว)
10.อุมาพรรณ์ (ชำระมัดจำแล้ว)
11.Isaya (ชำระมัดจำแล้ว)

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !