ทริปถ่ายภาพ : Tuscany Dolomite Venice 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2018 (ราคาพิเศษ 10 ท่านแรก) ว่าง 4 ที่ !

ทริปถ่ายภาพมรดกโลกสำคัญของประเทศอิตาลี เริ่มจาก Tuscany, Milan, Florenze, Pienza, Siena ตามด้วย Dolomite เทือกเขาที่งดงามติด 1 ใน 3 ไม่แพ้ Patagonia แห่งอาร์เจนตินา และ Matterhorn ของสวิสเซอร์แลนด์ อีกทั้ง Dolomite ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วย ปิดท้ายการเดินทางด้วยนคร Venice ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้ (เดินทางช่วงวันหยุดวิสาขบูชา)

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 : Bangkok-Dubai
พร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารขาออก เวลา 18.00 น. ที่ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบิน Emirates เวลา 21:05 น. ออกเดินทางโดยเครื่อง A380 เที่ยวบินที่ EK373 และมาถึงดูไบในเวลา 00:50 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 45 นาที) มีเวลาพักเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 45 นาที

วันที่สอง เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 : Dubai-Milan-Florence-San Quirico d’Orcia
เวลา 03:35 น. ออกเดินทางจากดูไบสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ EK101 และเดินทางถึงมิลานในเวลา 08:15 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 40 นาที) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราจะเดินทางโดยรถตู้ Mecedese-Benz Sprinter แบบ 19 ที่นั่ง (ขับโดยคนท้องถิ่น) เพื่อไปถ่ายภาพใน Milan เริ่มจากมหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano) และช็อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ทานอาหารกลางวันจากนั้นเดินทางไปเมือง Florence แวะถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก แล้วมุ่งสู่เมือง San Quirico d’Orcia

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 : Pienza-Montalcino
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทุ่งหญ้าและม่านหมอกของ Tuscany วันนี้เราจะถ่ายภาพตามจุดต่างๆของ Montalcino และ Pienza เมืองที่สร้างขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก

วันที่สี่ จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 : Siena-San Quirico d’Orcia
ถ่ายภาพแสงเช้าจากอีกจุดหนึ่งซึ่งมีทิวต้นสนเป็นแนวยาวซึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมา Tuscany ตามด้วยเมืองมรดกโลก Siena ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก สมกับคำล่ำลือ

 วันที่ห้า อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 : San Quirico d’Orcia-Shopping-Campitello di Fassa
วันนี้เราจะเดินทางไกลที่สุดคือระยะทาง 500 km จาก Tuscany สู่ Dolomite ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีติดกับประเทศออสเตรีย โดยเราจะแวะให้ Shopping สินค้าแบรนด์เนมที่ Outlet ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางครับ

วันที่หก พุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 : Ortise-Funes
เที่ยวเมืองหลักของ Dolomite นั่นก็คือ Ortisei เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เตรียมดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองนี้อย่างเต็มที่ เก็บภาพตามจุดชมวิวต่างๆ จากนั้นไปต่อกันที่ Santa Maddalena อีกหนึ่งมุมสวยๆของ Dolomite ที่จะสามารถมองเห็นเมือง Funes และโบสถ์กลางทุ่งหญ้ากับฉากหลังที่เป็นภูเขาสุดอลังการ

 วันที่เจ็ด พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 : Tre Cime-Cortina d’Ampezzo
ออกเดินทางจากสู่ Cortina d’Ampezzo โดยจะแวะถ่ายภาพตามจุดชมวิวต่างๆ และจุดถ่ายภาพสำคัญที่พลาดไม่ได้คือ Tre Cime ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดในแถบ Dolomite คืนนี้เราจะพักกันที่ Cortina d’Ampezzo เมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาครับ

 วันที่แปด ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 : Mizurina-Venice
ถ่ายภาพแสงเช้าที่ทะเลสาบ Mizurina จากนั้นออกเดินทางสู่มรดกโลกสำคัญนั่นก็คือ Venice เราช๊อปปิ้งซื้อของฝาก และถ่ายภาพเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้ โดยที่พักของเราจะติดกับ Piazza San Macro ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สำคัญที่สุดของเมือง ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอันงดงาม เวนิสจากมุมสูง รวมทั้งพระอาทิตย์ตกและแสงทไวไลท์ริมทะเล Adriatic

 วันที่เก้า เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 : Venice-Dubai
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและแสงเช้าของเวนิสและจุดสำคัญต่างๆ รวมทั้งสะพานอันเลื่องชื่อของเวนิส เวลา 15.50 น. ออกเดินทางจากเวนิสสู่ดูไบ ด้วยเที่ยวบิน EK136 เดินทางถึงดูไบ 23:35 น. (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง 45 นาที) มีเวลาพัก 3 ชั่วโมง 15 นาที

 วันที่สิบ อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 : Dubai-Bangkok
เวลา 02.50 น. ออกเดินทางจากดูไบ สู่กรุงเทพฯ (BKK) ด้วยเครื่อง A380 เที่ยวบินที่ EK384 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพในเวลา 12:30 น. (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 40 นาที) พร้อมภาพถ่ายสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 89,000 บาท (ราคาพิเศษ 10 ท่านแรก จากราคาเต็ม 94,900 บาท)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วชำระมัดจำ 50,000 บาทภายใน 3 วันหลังได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 20 เมษายน 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 20,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (Mecedese-Benz Sprinter แบบ 19 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่น
– เรือแบบ Private เพื่อรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่เวนิส
– ค่าที่พัก 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (มีห้องน้ำในห้องพัก พร้อม Wifi)
– อาหารเช้าทุกมื้อ
– ค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมด
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบิน Bangkok-Milan-Venice-Bangkok (26,xxx บาท ราคา ณ วันที่ 13 มกราคม 2018)
กรุณาสำรองที่นั่งสายการบิน Emirates
Flight: EK373 Bangkok (BKK)-Milan (MXP) Date: Fri, 25 May Time : 21:05 – 08:15 (ต่อเครื่องที่ Dubai (DXB) โดย Flight: EK101)
Flight: EK136 Venice (VCE)-Bangkok (BKK) Date: Sat, 2 Jun Time : 15:50 – 12:30 (ต่อเครื่องที่ Dubai (DXB) โดย Flight: EK384)
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง
– ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (มีรถบริการรับ-ส่งฟรีถึงร้านอาหาร)

รายชื่อผู้เข้าร่วมทริป :
1. Ganid (วิทยากร)
2. Kongpob (ชำระมัดจำแล้ว)
3. Tanasak (ชำระมัดจำแล้ว)
4. Pichsinee (ชำระมัดจำแล้ว)
5. Thitirat (ชำระมัดจำแล้ว)
6. Phongpitt (ชำระมัดจำแล้ว)
7. Tharinee (ชำระมัดจำแล้ว)
8. Kanrawee (ชำระมัดจำแล้ว)
9.
10.
11.
12.

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !