ทริปถ่ายภาพ : ทัชมาฮาล ลาดักห์ นูบราวัลเลย์ 16-23 กันยายน 2018 (เต็มแล้ว)

ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลาดักห์ เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนที่ซ่อนเร้นในอ้อมกอดหิมาลัย เป็นชุมทางการค้าขายของ 1 ใน 3 เส้นทางสำคัญของแห่งหิมาลัยโบราณ เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่และอารยธรรมเก่าแก่ของชนชาวทิเบตบนที่ราบสูง สัมผัสภูมิประเทศแปลกตาบนเทือกเขาที่มีภูเขาหิมะสลับฉาก ปันกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นูบราวัลเลย์ หุบเขาดอกไม้และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนดินแดนสูงเกือบที่สุดของโลก เดินทางโดยสายการบิน Air India ทริปนี้อยู่ในช่วงเทศกาลสำคัญ Ladakh Festival ซึ่งจะมีคาราวานและผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ของลาดักห์มาชุมนุมกันที่เมืองเลห์

นำทริปโดย คุณอุมาพรรณ์ วิเศษสาธร ช่างภาพสาวไฟแรง ที่ได้ไปสำรวจจุดถ่ายภาพ ณ สถานที่จริงมาแล้วถึง 2 ครั้ง คุณสามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ 500px/rose_umarphun และ Facebook/RoseUmarphun ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

เรื่องอาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness) : เลห์ ลาดักห์ นูบราวัลเลย์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 3,500-4,400m ซึ่งผู้เดินทางจะมีอาการแพ้ความสูง คือปวดศีรษะ เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย เนื่องจากปริมาณ Oxygen น้อยกว่าที่ราบ  ทีมงานจะเตรียมยา Diamox ไปให้ทุกท่าน และขอความร่วมมือให้ทำกิจกรรมต่างๆให้ช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะวันแรกที่ไปถึงเลห์ ก่อนเดินทางควรออกกำลังกายโดยการเดินเร็วหรือวิ่ง 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งหนึ่งอย่างน้อย 30 นาที จะช่วยได้มากครับ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 : สุวรรณภูมิ – เดลี – อัครา (D)
06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 10 Row W เคาน์เตอร์ 16-19 สายการบิน Air India เวลา 08.55-12.00 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุง Delhi เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ด้วยเที่ยวบิน AI 333 (เวลาท้องถิ่นอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชม.) แล้วเดินทางสู่เมือง Agra ซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาล เข้าพักที่ Hotel Marina โรงแรม 4 ดาว

วันที่สอง จันทร์ที่ 17 กันยายน 2018 : ทัชมาฮาล – อัคราฟอรด์ – เดลี (B-L-D)
ออกไปถ่ายภาพ Taj Mahal อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วไปต่อที่ Agra Fort รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุง Delhi รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่ Ibis Delhi Airport โรงแรม 4 ดาว

วันที่สาม อังคารที่ 18 กันยายน 2018 : เดลี – เลห์ – พระราชวังเลห์ – เจดีย์สันติภาพ (B-L-D)
06.45 น. เดินทางสู่เมืองเลห์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งลาดัคห์ เมืองท่องเที่ยวสำคัญในแคว้นจัมมูแคชเมียร์ โดยสายการบิน Air India ด้วยเที่ยวบินที่ AI 445 ถ่ายภาพเทือกเขาหิมาลัยยามพระอาทิตย์ขึ้นจากเครื่องบิน เวลา 08.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเลห์ ซึ่งสูง 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งลาดัคห์ รับประทานอาหารกลางวัน ถ่ายภาพพระราชวังเลห์ และความงดงามของเมืองเลห์  ชมเจดีย์สันติภาพเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการระลึกถึง พระพุทธศาสนาอายุครบ 2,500 ปี และเป็นจุดถ่ายภาพและชมวิวตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้อย่างสวยงาม  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ Sere Courtyard ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ พุธที่ 19 กันยายน 2018 : วัดธิคเซย์ – พระราชวังเชย์ – วัดเฮมิส – Chang La – ทะเลสาบปันกอง (B-L-D)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปพระราชวังเชย์ กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดงสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งลาดักห์ รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นวัดเฮมิส และวัดธิคเซย์ ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของแม่น้ำอินดัส เป็นวัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์ในนิกายเกลุคปา ภายในประดิษฐานพระศรีอารยะเมตไตรย์ แล้วมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบพันกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสง โดยต้องเดินทางผ่าน ชางลา เส้นทางรถยนต์ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชมความงามของทะเลสาบในช่วงเย็น  รับประทานอาหารค่ำที่เต้นท์ริมทะเลสาบปันกอง พักที่ทะเลสาบปันกองเป็นลักษณะเต้นท์ เพื่อถ่ายภาพดาวหมุน (Star trail)

วันที่ห้า พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 : ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La – วัดดิสกิต – นูบราวัลเลย์ (B-L-D)
ออกเดินไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น รับประทานอาหารเช้าแล้วมุ่งหน้าสู่ หุบเขานูบรา ใช้เวลาเดินทาง 5 – 6 ชั่วโมง ระหว่างทางสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัย ที่โอบล้อมเมืองลาดักห์ ถ่ายภาพทิวทัศน์สองข้างทาง รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางไปถ่ายภาพกันที่หุบเขานูบรา เส้นลางลัดเลาะหุบเขาถ่ายภาพเส้นทางอันงดงามสองข้างทาง ทิวทัศน์ภูเขาสลับกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ แวะถ่ายภาพที่วัดดิสกิต ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม จากนั้นไปถ่ายภาพอูฐที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พักที่ The Grand Nubra ระดับ 4 ดาว คืนนี้เราจะถ่ายภาพดาวหมุน (Star trail) กันอีกครับ

วันที่หก ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 : ถ่ายภาพทะเลทรายที่ฮุนเดอร์ – Ladakh Festival – เลห์ (B-L-D)
ถ่ายภาพทะเลทรายยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ฮุนเดอร์ รับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมืองเลห์ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วถ่ายภาพ Ladakh Festival จากนั้นเลือกซื้อสินค้าและช้อปปิ้งที่ตลาดเลห์ รับประทานอาหารเย็น พักที่ Sere Courtyard ระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด เสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 : เลห์ – เดลี – สุวรรณภูมิ (B)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 11.55-13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเลห์เพื่อกลับเดลี โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 446 และเวลา 23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ AI 334

วันที่แปด อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 : สุวรรณภูมิ
เวลา 04.45 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย : (รับจำนวนจำกัด)
ท่านละ _____ บาท (รวมตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารแล้ว) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 7,500 บาท หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับอีเมลรายละเอียดชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
– ค่าวิทยากร ตลอดการเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ Bangkok / Delhi / Bangkok
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ Delhi / Leh / Delhi
– ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาวพร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
– ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
– ค่ารถเดินทางภายในประเทศ (รถจี๊ปนั่งคันละ 3 ท่าน เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ)
– ค่ามัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าประกันอุบัติเหตุ รายละเอียดการขอวีซ่าดูได้ที่นี่

การเตรียมตัว :
– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 17mm หรือ 24mm หรือ 28mm ถึง 200หรือ 300mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ
– ขาตั้งกล้อง สายลั้นชัตเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บไฟล์ภาพ และ Filter Lee 0.9 และ Big Stopper (ถ้ามี)
– อุปกรณ์กันหนาว ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย
– ยารักษาโรคประจำตัว

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !