ทริปถ่ายภาพ : ไบคาล ไซบีเรีย 14-19 กุมภาพันธ์ 2019 #กรุ๊ปที่ 1 (เต็มแล้ว)

ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เพื่อท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ณ ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด ใสที่สุด เก่าแก่ที่สุดในโลก จนได้ฉายาว่า “Galapagos of Russia” ด้วยความพิเศษด้านภูมิศาสตร์นี้ ทะเลสาบไบคาลจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้ เดินทาง 14-19 กุมภาพันธ์ 2019 (เดินทางช่วงวันหยุดมาฆบูชา)

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 (Bangkok-Irkutsk) [-]
14.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์สายการบิน Siberia Airlines เที่ยวบิน S7 762 (BKK 16.35 – IKT 23.45 Dur:6.10 บินตรง) เดินทางสู่เมือง Irkutsk เมืองหลวงของแคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย จากนั้นเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม

วันที่สอง ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 (Irkutsk-Baikal) [B-D]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา 08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เกาะ Olkhon โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ที่พัก โดยช่วงท้ายของการเดินทางรถของเราจะวิ่งไปบนทะเลสาบสีฟ้าซึ่งกลายเป็นน้ำแข็ง (หากทะเลสาบยังไม่แข็งพอก็จะใช้เรือ Hovercraft) แวะถ่ายภาพกันที่ Burkhan Cape, Shaman Crage จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หลังจากเช็คอินแล้วมาทานอาหารเย็น พักที่ Hotel Complex Baikalov Ostrog

วันที่สาม เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 (Baikal) [B-L-D]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น การเดินทางที่ทะเลสาบไบคาลเราจะใช้ตู้แบบรัสเซีย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า UAZ (นั่งคันละ 5 ท่าน) แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม วันนี้เราจะนั่งรถ UAZ ออกไปถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ของเกาะ Olkhon ได้แก่ Sagaan-Khushun Cape, Icy Cave, Khoboy Cape ฯลฯ โดยจะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เที่ยวกันต่อจนพระอาทิตย์ตก แล้วกลับเข้าสู่โรงแรม เพื่อรับประทานทานอาหารเย็น พักที่ Hotel Complex Baikalov Ostrog

วันที่สี่ อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 (Baikal) [B-L-D]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมอาหารเช้าแบบแพ็ค ออกไปเที่ยวตามจุดอื่นๆของทะเลสาบไบคาล ได้แก่ Yalga bay, Ogoi Island, Stupa of Enlighting, Khorgoi Cape ฯลฯ โดยจะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิคเช่นเดิม ถ่ายภาพกันจนพระอาทิตย์ตก แล้วกลับเข้าสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเย็น พักที่ Hotel Complex Baikalov Ostrog

วันที่ห้า จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 (Baikal-Irkutsk-City Tour) [B]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ แล้วเดินทางกลับสู่ Irkutsk โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายของวันนี้เราจะเที่ยวในเมืองหลวงของแคว้นไซบีเรีย ประกอบด้วยโบสถ์ Spasskaya, Epiphany Cathedral, Kazansky Cathedral, Znamensky Monastery รวมถึงบ้านไม้ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามสร้างในศตวรรษที่ 19 จากนั้นมาเช็คอินที่โรงแรม แล้วรับประทานอาหารเย็น

วันที่หก อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 (Baikal-Bangkok) [B]
ถ้าใครขยันจะออกไปถ่ายภาพตั้งแต่เช้าตรู่ก็ได้ แล้วรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์จากนั้นเดินทางกลับสู่สนามบิน เพื่อกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Siberia Airlines เที่ยวบิน S7 761 (IKT 10.10 – BKK 15.20 Dur:6.10 บินตรง) เวลา 15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 39,900 บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 ธันวาคม 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 7,500 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งระหว่าง Irkutsk และทะเลสาบไบคาลให้รถแบบ 17 ที่นั่งจำนวน 2 คัน
– ที่ทะเลสาบไบคาลใช้ตู้แบบรัสเซีย UAZ นั่งคันละ 6 ท่าน
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง
– ค่าที่พัก 5 คืน (มีห้องน้ำในห้องพักพร้อม Wifi) และอยู่ใกล้จุดถ่ายภาพเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่
– ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าอุทยาน
– ค่าเข้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (17,xxx บาท ราคา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2018)
กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบิน Siberia Airlines
Flight: S7 762 Bangkok (BKK)-Irkutsk (IKT) Date: Thu, 14 Feb Time : 16:35 – 23:45 (บินตรง 6.10 ชั่วโมง)
Flight: S7 761 Irkutsk (IKT)-Bangkok (BKK) Date: Tue, 19 Feb Time : 10:10 – 15:20 (บินตรง 6.10 ชั่วโมง)
– ค่าทิป และค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
– อุปกรณ์กันหนาว ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ที่สวมรองเท้ากันลื่น
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !