ทริปถ่ายภาพ : Northern light – Iceland 3-10 มีนาคม 2019 (เต็มแล้ว)

ไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทร Arctic สูงขึ้นไปใกล้ขั้วโลกเหนือ ทุกๆปีในฤดูหนาวจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งสวยงามและหาชมได้ยาก นั่นก็คือ แสงเหนือ (Northern Light) โดยจะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ เช่น เทคนิคการถ่ายแสงเหนือ ดาวหมุน (Star trail) ทางช้างเผือก รวมทั้งภาพ Landscape ซึ่งไอซ์แลนด์มีความพิเศษ แปลกตากว่าที่ใดๆในโลก รวมทั้งการเข้าไปถ่ายภาพใน ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ไฮไลท์ :
– ถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟ้า โดยมีภูเขาทรงปิระมิดและน้ำตกอยู่เบื้องล่าง
– ถ่ายภาพเสาหินอันเกิดจากการเย็นตัวของลาวา ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางทะเล
– ล่าแสงเหนือ ดาวหมุน (Star trail) โดยมีธารนำ้แข็งและ Iceberg อยู่ด้านล่างเป็นฉากหน้า
– ถ่ายภาพที่ Jökulsárlón ลากูนขนาดใหญ่ มีก้อนน้ำแข็งวางเรียงรายอยู่บนหาดทรายดำที่เกิดจากภูเขาไฟ
– ถ่ายภาพใน Ice Cave ซึ่งเป็นความงามอันน่าอัศจรรย์ของไอซ์แลนด์ นำโดยผู้เชี่ยวชาญ
– แช่น้ำแร่พอกโคลนภูเขาไฟที่ Blue lagoon
– วิทยากร คุณกนิษ เทพศรีเมือง ให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

วันแรก อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 : Bangkok-Oslo-Reykjavík
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7202 บินตรง (12 ชั่วโมง) ถึงกรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ในเวลา 16.45 น. มีเวลาช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีตอนเปลี่ยนเครื่องอีกประมาณ 5 ชั่วโมง จากนั้นเวลา 20:55 น. บินตรง (2 ชั่วโมง 50 นาที) สู่ประเทศ Iceland โดยสายการบิน Icelandair ไฟลท์ Fl325 ถึงกรุง Reykjavik ในเวลา 22.45 น. ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที แล้วไปเช็คอินที่โรมแรม และแยกย้ายกันพักผ่อนเพื่อจะเริ่มต้นออกผจัญภัยกันในเช้าวันรุ่งขึ้น คืนนี้เราพักที่ Airport Hotel Smari (Free Wifi)

วันที่สอง จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2019 : Snæfellsnes-Búðir church-Arnarstapi sea arches-Lónsdrangar-Kirkjufell
วันนี้เราจะเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการไปแช่น้ำแร่พอกโคลนภูเขาไฟที่ Blue lagoon (ค่าทริปนี้รวมค่าเข้า Blue lagoon แล้ว) จากนั้นเดินทางต่อแวะถ่ายภาพที่โบสถ์เล็กๆน่ารักซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ ถ่ายภาพเสาหินรูปทรงโดดเด่นริมทะเลที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวา และจะมาพักแถว Kirkjufell คืนนี้เราจะถ่ายภาพแสงเหนือ (Aurora) กันที่นี่ Kirkjufell ซึ่งเป็นภูเขาทรงปิระมิดและมีน้ำตกอยู่เบื้องล่างเป็นฉากหน้า ตอนกลางคืนหากโชคดีเราก็จะได้ถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟ้า และมีเงาสะท้อนสีเขียวมรกตอยู่ในน้ำข้างล่างด้วย พักที่ Hotel Framnes หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC2125WS_DSC2143WS

วันที่สาม อังคารที่ 5 มีนาคม 2019 : Reykjanes peninsula-Lake Kleifarvatn-Old buildings of Straumur-Reykjanesviti geothermals
ถ่ายภาพช่วงเช้าที่ Kirkjufell ซึ่งเป็นภูเขาทรงปิระมิด แล้วเริ่มเดินทางไปตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ แวะทะเลสาบ Kleifarvatn จากนั้นไปถ่ายภาพในเมืองหลวง โดยเฉพาะโบสถ์สำคัญของกรุง Reykjavik จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หลังอาหารเย็นหากอากาศเป็นใจเราก็จะล่าแสงเหนือกันอีก พักที่ Foss Hotel หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สี่ พุธที่ 6 มีนาคม 2019 : Seljalandsfoss-Skógarfoss waterfalls-Dyrhóley-Reynisfjara-Vík
ช่วงเช้าเดินทางไปถ่ายภาพน้ำตก Seljalandsfoss ซึ่งมีหลายมุมให้ได้ฝึกใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ คุณสามารถเดินอ้อมชมรอบทิศทางของสายน้ำตกที่ไหลลงมา จุดต่อไปเป็นน้ำตกใหญ่ Skogafoss ซึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนไอซ์แลนด์ น้ำตกนี้สูงโดดเด่นและอลังการมาก จากนั้นเดินทางต่อไปที่เมือง Vik เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลและมีโบสถ์ที่สวยงามอยู่บนเนินเขา เราจะถ่ายภาพถ่ายภาพเสาหินอันเกิดจากการเย็นตัวของลาวาซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางทะเล จากนั้นออกไปถ่ายภาพทางช้างเผือกและล่าแสงเหนือกันอีกครั้งในตอนกลางคืน พักที่ Icelandair Hotel Edda Vik (Free Wifi)

_DSC2349WS_DSC2834WS

วันที่ห้า พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2019 : Skaftafell-Svartifoss waterfall-Svínafellsjökull glacier-Church at Hof-Jökulsárlón glacier lagoon
ตอนเช้าถ่ายภาพที่หาดทรายดำอันเกิดจากภูเขาไฟ วันนี้เราจะท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของไอซ์แลนด์ ถ่ายภาพน้ำตก Skaftafell-Svartifoss ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีอยู่ในไอซ์แลนด์เท่านั้น ชมธารน้ำแข็ง Svínafellsjökull ถ่ายภาพโบสถ์ที่ Hof และไปสิ้นสุดที่จุดถ่ายภาพสำคัญซึ่งพลาดไม่ได้เด็ดขาดเมื่อมาไอซ์แลนด์นั่นก็คือ Jökulsárlón glacier lagoon หลังอาหารเย็น เราจะออกล่าแสงเหนือกันต่ออีกครั้ง โดยคืนนี้เราจะมีธารนำ้แข็งและ Iceberg อยู่ด้านล่างเป็นฉากหน้า พักที่ Hali Country Hotel หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC2775WS_DSC3015-Edit-2WS

วันที่หก ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019 : Jökulsárlón glacier lagoon-Fjallsárlón-Ice cave tour-Reykjavík
ถ่ายแสงยามเช้าที่ Jökulsárlón ลากูนขนาดใหญ่ และมีก้อนน้ำแข็งวางเรียงรายอยู่บนหาดทรายดำที่เกิดจากภูเขาไฟ เมื่อโดนแสงอาทิตย์จะงดงามดั่งอัญมณี และที่พลาดไม่ได้คือการเข้าไปถ่ายภาพใน Ice Cave ซึ่งเป็นความงามอันน่าอัศจรรย์ของไอซ์แลนด์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญพาคณะของเราเข้าไปถ่าย วันนี้เราจะกลับมาพักที่โรงแรมในกรุง Reykjavík พักที่ Foss Hotel หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC0542WS_DSC0317WS

วันที่เจ็ด เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 : Reykjavík-Oslo-Bangkok
ทานอาหารเช้าแบบแพ็ค แล้วเดินทางออกจาก Iceland ในเวลา 07.50 น. โดยสายการบิน Icelandair ไฟลท์ Fl 318 บินตรง (2 ชั่วโมง 30 นาที) ถึงกรุง Oslo ในเวลา 11.20 น. มีเวลาช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีตอนเปลี่ยนเครื่องอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมง เวลา 16:10 น. บินตรง (10 ชั่วโมง 50 นาที) สู่กรุงเทพโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7201

วันที่แปด อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 : Bangkok
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 125,000 บาท (ราคาพิเศษ 10 ท่านแรก จากปกติ 130,000 บาท)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาทชำระไม่เกิน 31 ตุลาคม 2018
-ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 มกราคม 2019 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 18,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (บินตรง,Non-stop) Bangkok-Oslo-Bangkok
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (บินตรง,Non-stop) Oslo-Reykjavík-Oslo
– รถรับส่งตลอดการเดินทาง (ใช้รถ 4X4 ในจุดถ่ายภาพบางแห่ง)
– ค่าที่พัก 6 คืน 2 คืนเป็นโรงแรมใน Reyjavík ระหว่างออกถ่ายภาพพักในโรงแรมที่ดีที่สุด (มีห้องน้ำในห้องพักพร้อม Wifi) และอยู่ใกล้จุดถ่ายภาพเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่
– อาหารเช้าทุกมื้อ
– ค่าเข้าใช้บริการ Blue lagoon
– ค่าเข้าชม Ice Cave พร้อมผู้เชี่ยวชาญ
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (ในไอซ์แลนด์มีรถบริการรับ-ส่งฟรีถึงร้านอาหาร)

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm ช่วงเลนส์ซูมเปอร์ไวด์ ควรมีช่องรับแสงกว้างอย่างน้อย f/3.5 (ตอนถ่ายภาพแสงเหนือสภาพแสงน้อยมาก)
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์ (ที่ Iceland ลมแรงมาก ขาตั้งกล้องต้องดีครับ)
– สายลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายดาวหมุน (Star trail)
– อุปกรณ์กันหนาว เพราะแสงเหนือจะเกิดในเวลากลางคืน ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– การขอวีซา บริษัทจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :

– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !