ทริปถ่ายภาพ : นครวัด-นครธม 25-27 มกราคม 2019

ProfotoClass ขอเชิญทุกท่านร่วมถ่ายภาพ นครวัด-นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เดินทาง 25-27 มกราคม 2019 ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนเกินไป นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว พร้อมจะให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพต่างๆตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2019 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมราฐ [L-D]
05.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 07.25 น. ออกเดินสู่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน ไทยสมายล์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางออกไปถ่ายภาพที่ปราสาทตาพรหม แล้วถ่ายภาพต่อที่ปราสาทนครธม จนตะวันลับขอบฟ้า จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก 4 ดาว

วันที่สอง เสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 : เสียมราฐ [B-L-D]
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกในเสียมราฐ และบริเวณใกล้เคียง เช่น นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทบายน ฯลฯ โดยมี อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ดูแลและให้คำแนะนำเทคนิคการปรับตั้งกล้อง พร้อมมุมมองการถ่ายภาพ ตอนเย็นเข้าสู่โรงแรมที่พัก 4 ดาว

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 : เสียมราฐ – สนามบินสุวรรณภูมิ [B-L-D]
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก ชมปราสาทบันทายศรี รวมถึงถ่ายภาพปราสาทสำคัญต่างๆ จนดวงอาทิตย์ลับฟ้า รับประทานอาหารเย็น แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ พร้อมภาพถ่ายและความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย : 16,900 บาท
หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับอีเมลรายละเอียดชำระมัดจำ 10,000 บาท หากต้องพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระไม่เกิน 20 ธันวาคม 2018

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
– ค่าวิทยากร ตลอดการเดินทาง
– ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาวพร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน) รวม 2 คืน
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แบบ 3 วันเต็ม
– ค่าอาหารทุกมื้อ
– ค่ามัคคุเทศก์
– ค่ารถปรับอากาศที่ใช้เดินทางในประเทศ
– ค่าแบบ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุณาจองสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินตามรายละเอียดด้านล่าง
Flight: WE 588 Bangkok (Suvarnabhumi Inter. Airport)-Siem Reap International Airport, Cambodia Date: Fri, 25 Jan Time : 07:25 – 08:15
Flight: WE 591 Siem Reap International Airport, Cambodia-Bangkok (Suvarnabhumi Inter. Airport) Date: Sun, 27 Jan Time : 20:45 – 21:50

การเตรียมตัว :
– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 17mm หรือ 24mm หรือ 28mm ถึง 200หรือ 300mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ
– ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์จัดเก็บไฟล์ภาพ
– ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย
– ยารักษาโรคประจำตัว

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !