ทริปถ่ายภาพ : Northern light-Lofoten 15-22 มีนาคม 2020 (เลื่อนการเดินทาง)

Lofoten เกาะเล็กๆในประเทศ Norway บริเวณเส้น Arctic Circle เกาะแห่งนี้มีชายหาดอยู่มากมาย และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายแห่ง ซึ่งโอบล้อมด้วยน้ำทะเลและทิวเขาที่งดงาม การเดินทางภายใน Lofoten จะใช้รถ Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 19 ที่นั่ง โดยคนขับรถเป็นฝรั่งท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ทริปนี้มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

นำทริปโดย คุณอุมาพรรณ์ วิเศษสาธร ช่างภาพสาวไฟแรง ที่ได้ไปสำรวจจุดถ่ายภาพ ณ สถานที่จริงมาแล้วถึง 3 ครั้ง คุณสามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ 500px/rose_umarphun , Facebook/RoseUmarphun และ IG/rose_umarphun ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

โปรแกรมการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 : Bangkok-Oslo
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7202 บินตรงถึงกรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ในเวลา 16.45 น. พักที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen 1 คืน

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 : Oslo-Leknes (B)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเข้าไปถ่ายภาพและช้อปปิ้งใน Oslo ช่วงบ่ายเดินทางกลับไปสนามบิน และเวลา 15.35 น. เดินทางโดยสายการบิน SAS ไฟลท์ SK4116 เพื่อเดินทางไปที่ Bodo ต่อด้วยไฟลท์ WF816 ในเวลา 17.30 น. เพื่อไปที่ Leknes โดยจะมาถึงในเวลา 17:55 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (Mercedes-Benz Sprinter 19 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางตลอดทั้งทริป และจะพักที่ Reine ทั้งหมด 4 คืน โดยจะถ่ายภาพแสงเหนือกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับ

วันอังคาร-ศุกร์ที่ 17-20 มีนาคม 2020 : Lofoten
เราจะเที่ยวที่ Lofoten พร้อมล่าแสงเหนือกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆ รวมทั้งชายหาดที่งดงาม ทั้งกลางวันและกลางคืนในยามที่แสงเหนือสะท้อนลงบนพื้นน้ำ โดยจุดถ่ายภาพสำคัญ ได้แก่
-Hamnøy
-Reine

-Sakrisøy
-Olenilsøya
-Fredvang
-Nusfjord
-Skagsanden
-Uttakleiv
-Haukland
-Mortsund
-Henningsvaer

ในเวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 เราจะออกเดินทางจาก Leknes เพื่อกลับ Oslo โดยไฟลท์ WF817 เพื่อเดินทางไปที่ Bodo ต่อด้วยไฟลท์ SK 4127 ในเวลา 20.50 น. ไปที่ Oslo โดยจะมาถึงในเวลา 22:20 น. คืนนี้พักที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen ครับ

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 : Oslo-Bangkok  (B)
เช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอิน จากนั้นซื้อของที่ระลึกที่ร้านปลอดภาษี แล้วเดินทางออกจาก Oslo ในเวลา 16:10 น. บินตรงสู่กรุงเทพโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7201

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 : Bangkok
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 55,900 บาท (ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเก่าและ 10 ท่านแรก จากปกติ 59,900 บาท)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาท และส่วนที่เหลือ ชำระไม่เกิน 31 ธันวาคม 2019
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 15,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 19 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง (ที่ Norway ลมแรงมากๆครับจึงใช้คนขับรถท้องถิ่น)
– ค่าที่พัก 2 คืนที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
– ค่าที่พัก 4 คืนที่ Hamnøy, Reine
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหาร (มีรถบริการรับ-ส่งถึงร้านอาหาร)
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ Bangkok-Oslo-Bangkok กรุณาจองสายการบิน Norwegian
-ขาไป 15 มีนาคม 2020 สุวรรณภูมิ-ออสโล (BKK-OSL) ไฟลท์ DY 7202 เวลา 10.45-16.45 น.
-ขากลับ 21 มีนาคม 2020 ออสโล-สุวรรณภูมิ (OSL-BKK)  ไฟลท์ DY 7201 เวลา 16.10-09.00+1 น.
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Oslo-Leknes-Oslo กรุณาจองสายการบิน SAS
-ขาไป 16 มีนาคม 2020 Oslo-Leknes (OSL-BOO-LKN) ไฟลท์ SK4116 และ WF816 เวลา 15.35-17:55 น.
-ขากลับ 20 มีนาคม 2020 Leknes-Oslo (LKN-BOO-OSL) ไฟลท์ WF 817 และ SK4127 เวลา 20.00-22:20 น
หมายเหตุ : บริษัทยินดีดำเนินการออกตั๋วให้ โดยไม่คิดค่าบริการครับ

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 12mm หรือ 18mm ถึง 200mm ช่วงเลนส์ซูมเปอร์ไวด์ ควรมีช่องรับแสงกว้างอย่างน้อย f/4 (ตอนถ่ายภาพแสงเหนือสภาพแสงน้อยมาก)
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์ (เพราะลมแรงมาก ขาตั้งกล้องต้องดีครับ)
– สายลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายดาวหมุน (Star trail)
– อุปกรณ์กันหนาว เพราะแสงเหนือจะเกิดในเวลากลางคืน ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– การขอวีซา บริษัทจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !