ทริปถ่ายภาพ : Tuscany Dolomite Venice 19-28 มิถุนายน 2020 (เลื่อนการเดินทาง)

ทริปถ่ายภาพมรดกโลกสำคัญของประเทศอิตาลี เริ่มจาก Tuscany, Milan, Florenze, Pienza, Siena ตามด้วย Dolomite เทือกเขาที่งดงามติด 1 ใน 3 ไม่แพ้ Patagonia แห่งอาร์เจนตินา และ Matterhorn ของสวิสเซอร์แลนด์ อีกทั้ง Dolomite ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วย ปิดท้ายการเดินทางด้วยนคร Venice ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้ ระหว่างเมืองเดินทางโดย Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 20 ที่นั่ง

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 : Bangkok-Dubai
พร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารขาออก เวลา 18.00 น. ที่ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบิน Emiratesเวลา 21:25 น. ออกเดินทางโดยเครื่อง A380 เที่ยวบินที่ EK373 และมาถึงดูไบในเวลา 00:50 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 25 นาที) มีเวลาพักเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 45 นาที

วันที่สอง เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 : Dubai-Milan-Florence-San Quirico d’Orcia
เวลา 03:35 น. ออกเดินทางจากดูไบสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ EK101 และเดินทางถึงมิลานในเวลา 08:15 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 40 นาที) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราจะเดินทางโดยรถตู้ Mecedese-Benz Sprinter แบบ 20 ที่นั่ง(ขับโดยคนท้องถิ่น) เพื่อไปถ่ายภาพใน Milan เริ่มจากมหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano) และช็อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ทานอาหารกลางวันจากนั้นเดินทางไปเมือง Florence แวะถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก แล้วมุ่งสู่เมือง San Quirico d’Orcia

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 : Pienza-Montalcino
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทุ่งหญ้าและม่านหมอกของ Tuscany วันนี้เราจะถ่ายภาพตามจุดต่างๆของ Montalcino และ Pienza เมืองที่สร้างขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก

วันที่สี่ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 : Siena-San Quirico d’Orcia
ถ่ายภาพแสงเช้าจากอีกจุดหนึ่งซึ่งมีทิวต้นสนเป็นแนวยาวซึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมา Tuscany ตามด้วยเมืองมรดกโลก Siena ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก สมกับคำล่ำลือ

วันที่ห้า อังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 : San Quirico d’Orcia-Shopping-Campitello di Fassa
วันนี้เราจะเดินทางไกลที่สุดคือระยะทาง 500 km จาก Tuscanyสู่ Dolomite ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีติดกับประเทศออสเตรีย โดยเราจะแวะให้ Shopping สินค้าแบรนด์เนมที่ Outlet ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางครับ

วันที่หก พุธที่ 24 มิถุนายน 2020 : Ortisei-Seceda-Alpe di Siusi-Santa Maddalena
เที่ยวเมืองหลักของ Dolomite นั่นก็คือ Ortisei เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เตรียมดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองนี้อย่างเต็มที่ เก็บภาพตามจุดชมวิวต่างๆ เช่น Seceda, Alpe di Siusi จากนั้นไปต่อกันที่ Santa Maddalena อีกหนึ่งมุมสวยๆของ Dolomite เป็นโบสถ์กลางทุ่งหญ้ากับฉากหลังที่เป็นภูเขาสุดอลังการ

วันที่เจ็ด พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 : Sella Pass-Giau Pass-Tre Cime di Lavaredo-Cortina d’Ampezzo
ออกเดินทางจากสู่ Cortina d’Ampezzo โดยจะแวะถ่ายภาพตามจุดชมวิวต่างๆเช่น Sella Pass, Giau Pass และจุดถ่ายภาพสำคัญที่พลาดไม่ได้คือ Tre Cime di Lavaredo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดในแถบ Dolomite คืนนี้เราจะพักกันที่ Cortina d’Ampezzo เมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาครับ

วันที่แปด ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 : Mizurina Lake-Lago Antorno-Lago di braies-Venice
ถ่ายภาพแสงเช้าที่ทะเลสาบ Mizurina Lake, Lago Antorno, Lago di braies จากนั้นออกเดินทางสู่มรดกโลกสำคัญนั่นก็คือ Venice เราช๊อปปิ้งซื้อของฝาก และถ่ายภาพเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้ โดยที่พักของเราจะติดกับ Piazza San Macro ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สำคัญที่สุดของเมือง ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอันงดงาม เวนิสจากมุมสูง รวมทั้งพระอาทิตย์ตกและแสงทไวไลท์ริมทะเล Adriatic

วันที่เก้า เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 : Venice-Dubai
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและแสงเช้าของเวนิสและจุดสำคัญต่างๆ รวมทั้งสะพานอันเลื่องชื่อของเวนิส เวลา 15.50 น. ออกเดินทางจากเวนิสสู่ดูไบ ด้วยเที่ยวบิน EK136 เดินทางถึงดูไบ 23:35 น. (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง 45 นาที) มีเวลาพัก 4 ชั่วโมง 5 นาที

วันที่สิบ อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 : Dubai-Bangkok
เวลา 03.40 น. ออกเดินทางจากดูไบ สู่กรุงเทพฯ (BKK) ด้วยเครื่อง A380 เที่ยวบินที่ EK376 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพในเวลา 13:15 น. (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 35 นาที) พร้อมภาพถ่ายสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 65,900 บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วชำระมัดจำ
-งวดที่ 1 จำนวน 25,000 บาทภายใน 3 วันหลังได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
-งวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2020
-ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 25 เมษายน 2020
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 18,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (Mecedese-Benz Sprinter แบบ 19 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่น
– เรือแบบ Private เพื่อรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่เวนิส
– ค่าที่พัก 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (มีห้องน้ำในห้องพัก พร้อม Wifi)
– ค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมด
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบิน Bangkok-Milan-Venice-Bangkok (22,xxx บาท ราคา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2019)
กรุณาสำรองที่นั่งสายการบิน Emirates
Flight: EK373 Bangkok (BKK)-Milan (MXP) Date: Fri, 19 Jun Time : 21:25 – 08:15 (ต่อเครื่องที่ Dubai (DXB) โดย Flight: EK101)
Flight: EK136 Venice (VCE)-Bangkok (BKK) Date: Sat, 27 Jun Time : 15:50 – 13:15 (ต่อเครื่องที่ Dubai (DXB) โดย Flight: EK376)
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง คลิกที่นี่
– ค่าอาหาร (มีรถบริการรับ-ส่งฟรีถึงร้านอาหาร)

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !