ทริปถ่ายภาพ : Paris-Provence-Mont Saint Michel 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 2020 (เลื่อนการเดินทาง)

ไฮไลท์ :
Lavender ทุ่งดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่งสุดสายตา เที่ยวได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
–Provence แคว้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
–Honfleur เมืองตากอากาศและท่าเรือเก่าแก่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอย่างเช่น Monet ฯลฯ
–Mont Saint Michel วิหารตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเล ประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
Eiffel Tower สัญญลักษณ์แห่งกรุงปารีส ซึ่งเราจะถ่ายภาพจากหลายมุม รวมทั้งมุมสูง
Pyramide du Louvre ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอันงดงามในช่วงทไวไลท์
–Sainte Chapelle โบสถ์กระจกม่วงอันวิจิตรพิศวง
–Shopping สินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ
–ระหว่างเมืองเดินทางโดย Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 19 ที่นั่ง
–นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 : Bangkok-Paris
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 00.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 บินตรง (12 ชั่วโมง 5 นาที)

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 : Paris-Marseille-Valensole
เดินทางถึงสนามบิน Paris Charles de Gaulle ประเทศฝรั่งเศส ในเวลา 07.10 น. รอเปลี่ยนเครื่อง เวลา 13:05 น. บินตรง (1 ชั่วโมง 25 นาที) สู่เมือง Marseille โดยสายการบิน Air France ไฟลท์ AF 7664 มาถึงในเวลา 14.30 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (Mercedes-Benz Sprinter 17 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางไปที่พัก โดยจะพักที่ Valensole ทั้งหมด 3 คืน ช่วงบ่ายของวันนี้เราจะเริ่มออกถ่ายภาพตามจุดต่างๆกันครับ

วันที่สาม-สี่ จันทร์-อังคารที่ 29-30 มิถุนายน 2020 : Around Provence
ท่องเที่ยวถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆ ด้านล่าง โดยจะพักที่ Valensole ต่ออีก 2 คืน
– Puimoisson
– Sault
– Notre-Dame de Senanque
– L’Isle-sur-la-Sorgue
– Gordes
– Roussillon
– Luberon
– Aix-en-Provence

วันที่ห้า พุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 : Marseille-Paris-Honfleur-Mont Saint Michel
เช้าออกเดินทางสู่สนามบิน Marseille Provence Airport เวลา 07.05 น. เดินทางสู่สนามบิน Paris Charles de Gaulle โดยสายการบิน Air France ไฟลท์ AF 7673 มาถึง Paris Charles de Gaulle ในเวลา 08.40 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (Mercedes-Benz Sprinter 17 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางไปที่แคว้น Normandy ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยจะแวะถ่ายภาพที่เมือง Honfleur ซึ่งมีท่าเรือเก่าอายุราวศตวรรษที่ 16th- to 18th ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอย่างเช่น Claude Monet และยังมีโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างในศตวรรษที่ 15th จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงแรมเพื่อเช็คอิน และถ่ายภาพแสงเย็นตามด้วยทไวไลท์จากด้านนอกของ Mont Saint Michel

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020 : Mont Saint Michel-Paris
ถ่ายภาพแสงเช้าจากด้านนอกของ Mont Saint Michel ซึ่งเป็นวิหารตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 จากนั้นจะเข้าไปเที่ยวด้านในของ Mont Saint Michel ซึ่งมีสถาปัตยกรรมภายในสวยงามไม่แพ้กัน ช่วงบ่ายคณะจะเดินทางกลับกรุง Paris ไปเช็คอินแล้วไปถ่ายภาพแสงเย็นที่ Montparnasse Tower ซึ่งเป็น Cityscape ของมหานครปารีส สามารถถ่ายภาพได้ 360 องศาเลยครับ

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020 : Around Paris
ถ่ายภาพแสงเช้าที่ Eiffel Tower ตามด้วยสถานที่สำคัญเช่น Sainte Chapelle, มหาวิหาร Notre-Dame รวมถึง Shopping และซื้อของฝาก ช่วงเย็นเราจะถ่ายภาพบริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์ Louvre ซึ่งสวยงามและพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนปารีส

วันที่แปด เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020 : Paris-Bangkok
ท่านที่ขยันสามารถไปออกถ่ายภาพแสงเช้าได้อีก หรือจะรอเช็คเอาท์เลยก็ได้ เวลา 09.30 น. เดินทางไปสนามบิน Paris Charles de Gaulle โดยจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในเวลา 13.40 น. ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 บินตรง (11 ชั่วโมง 15 นาที)

วันที่เก้า อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 : Bangkok
เดินทางถึงสุวรรณภูมิในเวลา 05.55 น. พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : 63,900 บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาทชำระไม่เกิน 29 กุมภาพันธ์ 2020
-ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการเดินทาง
-กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 17,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง  (Mercedes-Benz Sprinter 19 ที่นั่ง)
– คนขับรถ
– ค่าที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่าเช้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหาร
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ Bangkok-Paris-Bangkok กรุณาจองสายการบิน ThaiAirways
-ขาไป Sun 28 June 2020 สุวรรณภูมิ-Paris Charles de Gaulle (BKK-CDG) ไฟลท์ TG 930 เวลา 00.05-07.10 น.
-ขากลับ Sat 4 July 2020 Paris Charles de Gaulle-สุวรรณภูมิ (CDG-BKK)  ไฟลท์ TG 931 เวลา 13.40-05.55+1 น.
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Paris-Marseille-Paris กรุณาจองสายการบิน AirFrance
-ขาไป Sun 28 June 2020 Paris Charles de Gaulle-Marseille (CDG-MRS) ไฟลท์ AF 7664 เวลา 13.05-14:30 น.
-ขากลับ Wed 1 July 2020 Marseille-Paris Charles de Gaulle (MRS-CDG) ไฟลท์ AF 7673 เวลา 07.05-08:40 น.
หมายเหตุ : บริษัทยินดีดำเนินการออกตั๋วให้ โดยไม่คิดค่าบริการครับ

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 12 mm หรือ 18mm ถึง 200mm
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
– ช่วงที่เดินทางเป็นฤดูร้อน อุณหภูมิใกล้เคียงกับประเทศไทย
– การขอวีซ่า บริษัทจะเตรียมใบจองห้องพักและโปรแกรมการเดินทางให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !