ทริปถ่ายภาพ : จังหวัดเพชรบุรี 28 มิถุนายน 2020 (One Day Trip) เต็มแล้ว !

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม One Day Trip ณ จังหวัดเพชรบุรี ไปเช้า-กลับเย็น พากล้องตัวเก่งออกไปปัดฝุ่น โดยเริ่มถ่ายภาพกันที่วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชมภาพเขียนเทพชุมนุมอายุกว่า 300 ปี ภายในวัดนี้มีศาลาการเปรียญเป็นพระตำหนักไม้สักทั้งหลัง และมีบุษบกที่ใช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 9

จากนั้นไปถ่ายภาพที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 โบราณสถานแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี และกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประกอบด้วยพระที่นั่ง วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ ภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงาม โดยแต่ละแห่งตั้งอยู่ยอดเขา 3 ยอดด้วยกัน

นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ (นั่งคันละ 6-7 ท่าน เพื่อรักษา Social Distancing)
10.00 น. ถ่ายภาพที่วัดใหญ่สุวรรณาราม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ถ่ายภาพที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. แวะซื้อของฝาก ก่อนออกเดินทางกลับ
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่า : 3,500 บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระค่าทริป

ค่าใช้จ่ายรวม :

– ค่าวิทยากร ให้คำแนะนำตลอดการเดินทาง

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ (นั่งคันละ 6-7 ท่าน เพื่อรักษา Social Distancing)

– ค่าเข้าชมสถานที่

-ค่ารถลาง ขึ้น-ลงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

– ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :

– ค่าอาหารมื้อเที่ยงและเย็น จะแบ่งกันชำระตามจริง

การเตรียมตัว :

– กล้อง และเลนส์ซูปเปอร์ไวด์ พร้อมเตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ

– หน้ากากอนามัย ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !