เบื้องหลัง ทริปถ่ายภาพ : แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

ทริปถ่ายภาพในประเทศและต่างประเทศ เป็นกิจกรมถ่ายภาพที่ ProfotoClass จัดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ หรือเรียนจบไปแล้ว รวมทั้งผู้สนใจ ได้มีโอกาสออกถ่ายภาพในสถานที่ๆสวยงาม คำนึงถึงฤดูกาลเหมาะสม หรือช่วงเวลาที่มีเทศกาลสำคัญ โดย คุณกนิษ เทพศรีเมือง ได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว ผู้เริ่มต้นฝึกถ่ายภาพ หรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพได้ โดยมีการสอนเทคนิคการถ่ายภาพและการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนการเดินทาง พร้อมให้คำแนะนำผลงานภาพถ่ายระหว่างการเดินทาง และหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !