หลักสูตร Photoshop for Photographers

Showcase3-2W

หลักสูตร Photoshop for Photographer : เป็นหลักสูตร Workshop สอนโดย เทพฤทธิ์ ชัยกิจ ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน และช่างภาพเกียรตินิยม ABPS ARPST AFPT อำนวยการสอนโดย กนิษ เทพศรีเมือง

Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงมากในความสามารถที่จะแก้ไขและตกแต่งภาพ อย่างไรก็ตามผู้รักการถ่ายภาพมักจะประสบปัญหาในการเริ่มต้นใช้งานถึงแม้ว่าจะซื้อหนังสือที่วางขายอยู่มากมายมาอ่าน หรือจะหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการสำหรับผู้รักการถ่ายภาพ ก็ยังยากที่จะเข้าใจ หลักสูตรนี้จึงได้จัดขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้รักการถ่ายภาพที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Photoshop เนื้อหาของหลักสูตรเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงกระบวนการ (Workflow) ของ Digital Photographer หลังจากนั้นจะเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่ประกอบด้วย การใช้งาน Layer, Layer Mask เพื่อสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้สวยงาม การลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพโดยใช้เครื่องมือทีมีความสามารถสูงอย่างเช่น Content-Aware Fill ของ Photoshop ซึ่งไม่มีในโปรแกรม Lightroom

เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเข้าใจ Digital Photography Workflow มีทักษะที่จำเป็นในการใช้งาน Photoshop สามารถนำไปใช้แก้ไขและตกแต่งภาพให้สวยงามมากขึ้น เช่น การลบนักท่องเที่ยวที่บดบังทัศนียภาพ, การแก้ไขท้องฟ้าที่ไม่มีสีสัน, การแก้ไขภาพหมู่ที่สมบูรณ์ได้ยากในภาพเดียว, การซ้อนภาพมาโครเพื่อให้มีความชัดลึก (Macro Focus Stacking), การสร้างภาพพาโนรามา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้พื้นฐานในการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Lightroom หรือ Adobe Camera Raw บ้างเล็กน้อย

สถานที่เรียน : อาคาร The Horizon ปากซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัยจำนวนผู้เรียน : จำกัดเพียงหลักสูตรละ 15 คน

ค่าเรียน : หลักสูตรละ 4,500 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

การชำระค่าเรียน : หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อให้ชำระมัดจำค่าเรียน 1,000 บาท และกรุณาชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือทั้งหมด 15 วันก่อนเริ่มเรียน

 
เงื่อนไขการเข้าเรียน : ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนหรือขอเลื่อนไปเรียนในหลักสูตรที่จะเปิดในอนาคตได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนถึงกำหนดวันเริ่มเรียน ถ้าหลังจากนี้ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าเรียน

ในกรณีที่ขาดเรียนหรือไม่สามารถออกถ่ายภาพนอกสถานที่ได้ ผู้เรียนสามารถมาเรียนชดเชยในหลักสูตรที่เลือกไว้แล้วซึ่งจะเปิดในอนาคตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !