ทริปถ่ายภาพ : Northern light – Iceland 4-11 มีนาคม 2018 รับ 14 ท่าน (เต็มแล้ว)

ไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทร Arctic สูงขึ้นไปใกล้ขั้วโลกเหนือ ทุกๆปีในฤดูหนาวจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งสวยงามและหาชมได้ยาก นั่นก็คือ แสงเหนือ (Northern Light) โดยจะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ เช่น เทคนิคการถ่ายแสงเหนือ ดาวหมุน (Star trail) ทางช้างเผือก รวมทั้งภาพ Landscape ซึ่งไอซ์แลนด์มีความพิเศษ แปลกตากว่าที่ใดๆในโลก รวมทั้งการเข้าไปถ่ายภาพใน ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ไฮไลท์ :
– ถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟ้า โดยมีภูเขาทรงปิระมิดและน้ำตกอยู่เบื้องล่าง
– ถ่ายภาพเสาหินอันเกิดจากการเย็นตัวของลาวา ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางทะเล
– ล่าแสงเหนือ ดาวหมุน (Star trail) และทางช้างเผือก โดยมีธารนำ้แข็งและ Iceberg อยู่ด้านล่างเป็นฉากหน้า
– ถ่ายภาพที่ Jökulsárlón ลากูนขนาดใหญ่ มีก้อนน้ำแข็งวางเรียงรายอยู่บนหาดทรายดำที่เกิดจากภูเขาไฟ
– ถ่ายภาพใน Ice Cave ซึ่งเป็นความงามอันน่าอัศจรรย์ของไอซ์แลนด์ นำโดยผู้เชี่ยวชาญ
– แช่น้ำแร่พอกโคลนภูเขาไฟที่ Blue lagoon
– วิทยากร คุณกนิษ เทพศรีเมือง ให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

วันแรก อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 : Bangkok-Oslo-Reykjavík
06.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7202 บินตรงถึงกรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ในเวลา 16.10 น. มีเวลาช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีตอนเปลี่ยนเครื่องอีกประมาณ 5 ชั่วโมง จากนั้นเวลา 21:30 น. บินตรงสู่ประเทศ Iceland โดยสายการบิน Icelandair ไฟลท์ Fl325 ถึงกรุง Reykjavik ในเวลา 23.10 น. ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที แล้วไปเช็คอินที่โรมแรม และแยกย้ายกันพักผ่อนเพื่อจะเริ่มต้นออกผจัญภัยกันในเช้าวันรุ่งขึ้น คืนนี้เราพักที่ Airport Hotel Smari (Free Wifi)

วันที่สอง จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2018 : Snæfellsnes-Búðir church-Arnarstapi sea arches-Lónsdrangar-Kirkjufell
วันนี้เราจะเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการไปแช่น้ำแร่พอกโคลนภูเขาไฟที่ Blue lagoon (ค่าทริปนี้รวมค่าเข้า Blue lagoon แล้ว) จากนั้นเดินทางต่อแวะถ่ายภาพที่โบสถ์เล็กๆน่ารักซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ ถ่ายภาพเสาหินรูปทรงโดดเด่นริมทะเลที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวา และจะมาพักแถว Kirkjufell คืนนี้เราจะถ่ายภาพแสงเหนือ (Aurora) กันที่นี่ Kirkjufell ซึ่งเป็นภูเขาทรงปิระมิดและมีน้ำตกอยู่เบื้องล่างเป็นฉากหน้า ตอนกลางคืนหากโชคดีเราก็จะได้ถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟ้า และมีเงาสะท้อนสีเขียวมรกตอยู่ในน้ำข้างล่างด้วย พักที่ Hotel Framnes หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC2125WS_DSC2143WS

วันที่สาม อังคารที่ 6 มีนาคม 2018 : Reykjanes peninsula-Lake Kleifarvatn-Old buildings of Straumur-Reykjanesviti geothermals
ถ่ายภาพช่วงเช้าที่ Kirkjufell ซึ่งเป็นภูเขาทรงปิระมิด แล้วเริ่มเดินทางไปตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ แวะทะเลสาบ Kleifarvatn จากนั้นไปถ่ายภาพในเมืองหลวง โดยเฉพาะโบสถ์สำคัญของกรุง Reykjavik จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หลังอาหารเย็นหากอากาศเป็นใจเราก็จะล่าแสงเหนือกันอีก พักที่ Foss Hotel หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สี่ พุธที่ 7 มีนาคม 2018 : Seljalandsfoss-Skógarfoss waterfalls-Dyrhóley-Reynisfjara-Vík
ช่วงเช้าเดินทางไปถ่ายภาพน้ำตก Seljalandsfoss ซึ่งมีหลายมุมให้ได้ฝึกใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ คุณสามารถเดินอ้อมชมรอบทิศทางของสายน้ำตกที่ไหลลงมา จุดต่อไปเป็นน้ำตกใหญ่ Skogafoss ซึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนไอซ์แลนด์ น้ำตกนี้สูงโดดเด่นและอลังการมาก จากนั้นเดินทางต่อไปที่เมือง Vik เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลและมีโบสถ์ที่สวยงามอยู่บนเนินเขา เราจะถ่ายภาพถ่ายภาพเสาหินอันเกิดจากการเย็นตัวของลาวาซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางทะเล จากนั้นออกไปถ่ายภาพทางช้างเผือกและล่าแสงเหนือกันอีกครั้งในตอนกลางคืน พักที่ Icelandair Hotel Edda Vik (Free Wifi)

_DSC2349WS_DSC2834WS

วันที่ห้า พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 : Skaftafell-Svartifoss waterfall-Svínafellsjökull glacier-Church at Hof-Jökulsárlón glacier lagoon
ตอนเช้าถ่ายภาพที่หาดทรายดำอันเกิดจากภูเขาไฟ วันนี้เราจะท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของไอซ์แลนด์ ถ่ายภาพน้ำตก Skaftafell-Svartifoss ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีอยู่ในไอซ์แลนด์เท่านั้น ชมธารน้ำแข็ง Svínafellsjökull ถ่ายภาพโบสถ์ที่ Hof และไปสิ้นสุดที่จุดถ่ายภาพสำคัญซึ่งพลาดไม่ได้เด็ดขาดเมื่อมาไอซ์แลนด์นั่นก็คือ Jökulsárlón glacier lagoon หลังอาหารเย็น เราจะออกล่าแสงเหนือกันต่ออีกครั้ง โดยคืนนี้เราจะมีธารนำ้แข็งและ Iceberg อยู่ด้านล่างเป็นฉากหน้า พักที่ Hali Country Hotel หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC2775WS_DSC3015-Edit-2WS

วันที่หก ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2018 : Jökulsárlón glacier lagoon-Fjallsárlón-Ice cave tour-Reykjavík
ถ่ายแสงยามเช้าที่ Jökulsárlón ลากูนขนาดใหญ่ และมีก้อนน้ำแข็งวางเรียงรายอยู่บนหาดทรายดำที่เกิดจากภูเขาไฟ เมื่อโดนแสงอาทิตย์จะงดงามดั่งอัญมณี และที่พลาดไม่ได้คือการเข้าไปถ่ายภาพใน Ice Cave ซึ่งเป็นความงามอันน่าอัศจรรย์ของไอซ์แลนด์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญพาคณะของเราเข้าไปถ่าย วันนี้เราจะกลับมาพักที่โรงแรมในกรุง Reykjavík พักที่ Foss Hotel หรือเทียบเท่า (Free Wifi)

_DSC0542WS_DSC0317WS

วันที่เจ็ด เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 : Reykjavík-Oslo-Bangkok
ทานอาหารเช้าแบบแพ็ค แล้วเดินทางออกจาก Iceland ในเวลา 07.35 น. โดยสายการบิน Icelandair ไฟลท์ Fl 318 บินตรงถึงกรุง Oslo ในเวลา 11.05 น. มีเวลาช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีตอนเปลี่ยนเครื่องอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง เวลา 13:35 น. บินตรงสู่กรุงเทพโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7201

วันที่แปด อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 : Bangkok
06.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ :
ราคา 130,000 บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาทชำระไม่เกิน 31 ตุลาคม 2017
-ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 มกราคม 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 18,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (บินตรง,Non-stop) Bangkok-Oslo-Bangkok
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (บินตรง,Non-stop) Oslo-Reykjavík-Oslo
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง (ที่ Iceland ลมแรงมากๆควรใช้คนขับรถท้องถิ่น)
– ค่าที่พัก 6 คืน 2 คืนเป็นโรงแรมใน Reyjavík ระหว่างออกถ่ายภาพพักในโรงแรมที่ดีที่สุด (มีห้องน้ำในห้องพักพร้อม Wifi) และอยู่ใกล้จุดถ่ายภาพเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่
– รถรับส่งตลอดการเดินทาง (ใช้รถ 4X4 ในจุดถ่ายภาพบางแห่ง)
– อาหารเช้าทุกมื้อ
– ค่าเข้าใช้บริการ Blue lagoon
– ค่าเข้าชม Ice Cave พร้อมผู้เชี่ยวชาญ
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (ในไอซ์แลนด์มีรถบริการรับ-ส่งฟรีถึงร้านอาหาร)

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm ช่วงเลนส์ซูมเปอร์ไวด์ ควรมีช่องรับแสงกว้างอย่างน้อย f/3.5 (ตอนถ่ายภาพแสงเหนือสภาพแสงน้อยมาก)
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์ (ที่ Iceland ลมแรงมาก ขาตั้งกล้องต้องดีครับ)
– สายลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายดาวหมุน (Star trail)
– อุปกรณ์กันหนาว เพราะแสงเหนือจะเกิดในเวลากลางคืน ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– การขอวีซา บริษัทจะเตรียมเอกสาร พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

รายชื่อผู้เข้าร่วมทริป :
1. Porntip (ชำระมัดจำแล้ว)
2. สุวัฒนี (ชำระมัดจำแล้ว)
3. กัลยา (ชำระมัดจำแล้ว)
4. เฉลิมชาติ (ชำระมัดจำแล้ว)
5. คเดช (ชำระมัดจำแล้ว)
6. ซาแมนต้า (ชำระมัดจำแล้ว)
7. เนรมิตร (ชำระมัดจำแล้ว)
8. สุวษา (ชำระมัดจำแล้ว)
9. พชรพิมพ์ (ชำระมัดจำแล้ว)
10.กิตติพล (ชำระมัดจำแล้ว)
11.Saknarong (ชำระมัดจำแล้ว)
12.Lawan (ชำระมัดจำแล้ว)
13.วรัญญา  (ชำระมัดจำแล้ว)
14.สายพิณ  (ชำระมัดจำแล้ว)

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :

– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !