เอกสารการขอวีซ่าประเทศเนปาล

เอกสารสำหรับขอวีซา ประเทศเนปาล มีดังนี้

1. พาสปอร์ตตัวจริง ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน (ก่อนวันเดินทาง)

2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 หน้า

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2×2 นิ้ว หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีขาว พร้อมติดลงบนแบบฟอร์มการขอวีซาเนปาลในข้อ 4

4. Visa Application Form พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

5. Single Visa Record Form พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

6. ค่าธรรมเนียมวีซา 1,200 บาท (อยู่ในเนปาลไม่เกิน 15 วัน) และ 2,000 บาท (อยู่ในเนปาลไม่เกิน 30 วัน) สามารถชำระมาพร้อมค่าทริปงวดสุดท้ายได้

7. ค่าธรรมเนียมวีซา กรณีเดินทางไปยื่นด้วยตัวเอง คลิกที่นี่

8. สถานที่ขอวีซา คลิกที่นี่

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !