เอกสารการขอวีซ่าประเทศเนปาล

เอกสารสำหรับขอวีซ่า ประเทศเนปาล มีดังนี้

1. พาสปอร์ตตัวจริง ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน (ก่อนวันเดินทาง)

2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 หน้า

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2×2 นิ้ว หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีขาว พร้อมติดลงบนแบบฟอร์มการขอวีซ่าเนปาลในข้อ 4

4. Visa Application Form พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,200 บาท (อยู่ในเนปาลไม่เกิน 15 วัน) และ 2,000 บาท (อยู่ในเนปาลไม่เกิน 30 วัน) สามารถชำระมาพร้อมค่าทริปงวดสุดท้ายได้

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีเดินทางไปยื่นด้วยตัวเอง คลิกที่นี่

7. สถานที่ขอวีซ่า คลิกที่นี่

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !