Category Archives: กนิษ เทพศรีเมือง FRPS

ถ่ายภาพวันหยุดสงกรานต์ 1 : ภาพภูมิทัศน์ (Landscapes), นิวซีแลนด์

ภาพภูมิทัศน์ หรือ Landscapes เป็นการบันทึกความสวยงามตามความเป็นจริงในธรรมชาติ แตกต่างจากภาพประเภทสารคดี หรือคลิกดูรายละเอียด »

ภาพถ่ายเก่า-นำมาเล่าใหม่ : อินเล, พม่า

ภาพนี้ถ่ายบนเรือครับ เป็นช่วงที่สีสันของท้องฟ้ากำลังสวย ก่อนที่แสงแรกจะมาถึงคลิกดูรายละเอียด »

Happy New Year 2012 : Bagan, Myanmar

  ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก   โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวคลิกดูรายละเอียด »

ถ่ายภาพแบบ Low Light Photography, โฮยอาน : เวียดนาม

Low Light Photography เป็นการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย อาจจะอยู่ในช่วงกลางคืนหรือไม่ก็ได้ ภาพ Low Lightคลิกดูรายละเอียด »

การปรับสีสันและย่อไฟล์ ก่อนโพสภาพในเว็บไซต์

วีธีปรับสีสันโดยไม่ทำลายภาพต้นฉบับ และการย่อไฟล์ เพื่อให้ไฟล์ภาพมีขนาดไม่ใหญ่เกินความจำเป็นคลิกดูรายละเอียด »

วิวจาก วัดโจคัง (Jokhang Temple)

วัดโจคัง (Jokhang) เปรียบเสมือนอารามหลวง เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของชาวทิเบตมานับพันปี และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญๆคลิกดูรายละเอียด »