Happy New Year 2017

_dsc1247w

 

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

 

โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ

           

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

กนิษ เทพศรีเมือง www.ProfotoClass.com

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !