ทริปถ่ายภาพ : Namibia 14-22 สิงหาคม 2020 (กรุ๊ป 2)

นามิเบีย (Namibia) ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีความหลากหลายสวยงามแปลกตาด้านภูมิทัศน์  เดินทางช่วงอากาศเย็นสบาย ท่านจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและบรรยากาศแบบทะเลทรายในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ไฮไลท์
-ทะเลทรายนามิบ
 พักค้างคืนและถ่ายภาพเนินทรายขนาดมหึมาในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
-Deadvlei ถ่ายภาพซากต้นไม้ (Camel Thorn Tree) อายุเก่าแก่กว่า 800ปี และมีฉากหลังเป็นเนินทรายสีส้มแดง
-Kolmanskop ghost town สำรวจอดีตเหมืองเพชรเก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ปัจจุบันเป็นเมืองร้างถูกปกคลุมด้วยทราย
-Cape cross Seal Reserve ถ่ายภาพแมวน้ำ (Fur Seal) นับแสนตัวบริเวณชายหาด
-Quiver Tree Forest ถ่ายภาพดาวและทางช้างเผือกกับต้น Quiverต้นไม้พื้นเมืองอายุ 200-300ปี ที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษ์ สวยงามและแปลกตาอย่างน่าอัศจรรย์
-พักโรงแรม (มีห้องน้ำในตัว) ทุกคืน (ไม่มีนอนเต็นท์)

นำทริปโดย คุณอุมาพรรณ์ วิเศษสาธร ช่างภาพสาวไฟแรง ที่ได้ไปสำรวจจุดถ่ายภาพ ณ สถานที่จริงมาแล้ว คุณสามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ 500px/rose_umarphun , Facebook/RoseUmarphun และ IG/rose_umarphun ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง

วันแรกศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 (Bangkok – Doha, Qatar)
18.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน Qatar Airways  เวลา 20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 0833 (BKK 20.45 – DOH 23.55) และมาถึง Doha ในเวลา 23.55 น. (ใช้เวลาบิน 7ชั่วโมง 10นาที) มีเวลาพักเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่สอง เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 (Doha – Windhoek, Namibia – Cape Cross) (D)
เวลา 02.10 น. ออกเดินทางจาก Doha โดยเที่ยวบิน QR 1373 (DOH 02.10 – WDH 10.40) และมาถึง Windhoek ในเวลา 10.40 น. (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง 30 นาที) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางโดยใช้รถบัสปรับอากาศ 23 ที่นั่ง แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง วันนี้เราเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมงเพื่อไป Cape Cross ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกด้านตะวันตกของประเทศ เข้าสู่ที่พักและรับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 (Cape Cross – Walvis Bay) (B)
หลังรับประทานอาหารเช้า เราจะเดินทางไปถ่ายภาพแมวน้ำนับแสนตัวที่ Cape cross seal colony ที่นี่เป็นที่อยู่ของแมวน้ำสายพันธุ์ Cape Fur Seal 80,000 ถึง 100,000 ตัว หลังจากนั้น เดินทางผ่านธรรมชาติอันสวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อไปยังWalvis Bay ระหว่างทางถ่ายภาพซากเรือร้างและโครงกระดูกสัตว์ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ในช่วงบ่ายเราจะถ่ายภาพฝูงนกฟลามิงโกที่ริมชายหาด Walvis Bay  ก่อนเข้าสู่ที่พักและรับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 (Walvis Bay – Sossusvlei) (B-D)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ Sossusvlei ซึ่งอยู่ในNamib-Naukluft National Park หรือรู้จักในนาม “ทะเลทรายนามิบ” เป็นทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แวะถ่ายภาพจุดสำคัญต่างๆของ Sossusvlei ได้แก่
-Deadvlei
-Big Daddy, Big Mama เนินทรายขนาดใหญ่ล้อมรอบ Deadvlei
-Dune 40และ 45เนินทรายขนาดใหญ่ที่มีสันทรายสวยงาม ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเนินทรายที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลก

เข้าสู่ที่พักแล้วรับประทานอาหารเย็น

วันที่ห้า อังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 (Sossusvlei – Luderitz) (B)
ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไปยังบริเวณ Deadvlei เพื่อถ่ายภาพเงาดำของซากต้นไม้ (Camel Thorn Tree) อายุกว่า 800 ปี โดยมีฉากหลังเป็นเนินทรายสีส้มแดงที่ถูกสาดส่องด้วยแสงเช้า หลังรับประทานอาหารเช้าออกเดินทางลงใต้ไปยัง Luderitz เมืองชายฝั่งทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน และถ่ายภาพระหว่างทาง เข้าสู่ที่พักแล้วรับประทานอาหารเย็น

วันที่หก พุธที่ 19 สิงหาคม 2020 (Luderitz – Kolmanskop Ghost town – Keetmanshoop) (B,D)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปถ่ายภาพแสงเช้าที่ Kolmanskop Ghost Town เมืองร้างที่บ้านต่างๆถูกปกคลุมด้วยทราย ที่นี่ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เคยเป็นเหมืองเพชรเก่ามาก่อน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแล้วเดินทางต่อไปยัง ​Keetmanshoop เพื่อไปถ่ายภาพแสงเย็นที่ Quiver Tree Forest ที่นี่มีต้นคีฟเวอร์ซึ่งเป็นต้นไม้พื้นเมืองของนามิเบีย มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ดูแปลกตา อายุ 200-300 ปี บางต้นสูงถึง 9 เมตร หลังรับประทานอาหารเย็นหากสภาพอากาศเป็นใจเราจะถ่ายดาวและทางช้างเผือกกัน

วันที่เจ็ด พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2019 (Keetmanshoop – Windhoek) (B)
ถ่ายภาพแสงเช้าที่ Quiver Tree Forest ซึ่งมีต้นคีฟเวอร์ ต้นไม้พื้นเมืองของนามิเบีย แล้วรับประทานอาหารเช้า วันนี้เราเดินทางไกลหน่อยนะครับเพื่อกลับสู่ Windhoek เมืองหลวงของประเทศนามิเบีย  รับประทานอาหารเย็นที่ Joe’s beer houseร้านอาหารชื่อดังซึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนนามิเบีย แล้วเข้าสู่ที่พัก

วันที่แปด ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020 (Windhoek – Doha) (B)
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปสนามบิน Hosea Kutako International Airport เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เวลา 12.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR1374(WDH 12.40 – DOH23.05)  และมาถึง Dohaในเวลา 23.05 น. (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง 25 นาที)  มีเวลาพักเปลี่ยนเครื่อง 3 ชั่วโมง

วันที่เก้า เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 (Doha – Bangkok )
เวลา 02.05 น. ออกเดินทางจาก Doha โดยเที่ยวบิน QR 834(DOH 01.40 – BKK12.40) และมาถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพในเวลา 12.40 น. (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง) พร้อมภาพถ่ายสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : 68,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 60 ก่อนการเดินทาง กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 7,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม :
-ค่าที่พัก 7 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-ค่ารถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
-น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
-ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
-วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม :
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
-ค่า Visa ประเทศนามิเบีย (ประมาณ 75USD) บริษัทจะอำนวยความสะดวกติดต่อประสานงานในการขอวีซ่าให้
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการและค่าอาหารที่ร้าน Joe’s beer house
กรุณาสำรองที่นั่งสายการบิน Qatar Airways หรือจะให้บริษัทจะอำนวยความสะดวกซื้อตั๋วให้ก็ได้ครับ (ไม่มีค่าบริการ)
ขาไป: 14 Aug 2020 Bangkok-Windhoekไฟลท์ ​QR 833(BKK 20.45-DOH 23.55 : 7.10 hr) ต่อด้วย QR 1373(DOH 02.10-WDH 10.40 : 9.30 hr)
ขากลับ: 21 Aug 2020 Windhoek-Bangkokไฟลท์ QR 1374(WDH 12.40-DOH 23.05 : 9.25 hr) ต่อด้วย QR 834(DOH 01.40-BKK 12.40 : 7.00 hr)

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !