ทริปถ่ายภาพ : ณ จังหวัดเชียงราย 10-12 ธันวาคม 2020 (เดินทางช่วงวันหยุด) ว่าง 2 ที่ !

ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมชมและถ่ายภาพการทำบุญ ตักบาตรบนหลังม้า ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ถ่ายภาพ กระเหรี่ยงคอยาว สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นบนยอดดอย ถ่ายภาพ การเก็บใบชา ณ เหนือสุดยอดของแดนสยาม พร้อมถ่ายภาพวิถีชีวิต ชาวเขาเผ่าต่างๆ 

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้ เดินทาง 10-12 ธันวาคม 2020 ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน (เดินทางช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญ)

วันแรก พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2020 : ถ่ายภาพพระขี่ม้าผ่านต้นไม้สีทอง – ถ่ายภาพเณรขี่ม้าในลำธาร – บรรยายเทคนิคการถ่ายภาพ
14.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย แล้วเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เพื่อไปถ่ายภาพพระขี่ม้าผ่านต้นไม้สีทอง และเณรขี่ม้าในลำธาร จากนั้นเดินทางไปเช็คอิน แล้วรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ฟังบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกถ่ายภาพในวันรุ่งขึ้น พักที่ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์

_MG_9684-540W_MG_2601-540w

วันที่สอง ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2020 : ถ่ายภาพชีวิตพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย – ทำบุญตักบาตรบนหลังม้า – ถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชา – ถ่ายภาพกระเหรี่ยงคอยาว – กิจกรรมประกวดภาพถ่าย – มอบรางวัล
05.30 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตยามพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย โดยมาฉากหลังเป็นทะเลหมอก ทำบุญตักบาตรบนหลังม้า ซึ่งมีฉากหลังเป็นเป็นทิวเขาสวยงาม จากนั้นทานอาหารเช้าบนดอย แล้วเดินทางไปถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชา รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายถ่ายภาพชีวิตกระเหรี่ยงคอยาว แล้วเดินทางกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเย็น จากนั้นมีกิจกรรมประกวดภาพ ให้คำแนะนำผลงานภาพถ่าย และมอบรางวัล พักที่ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์

_MG_2601-540w

วันที่สาม เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2020 : ถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่พระตำหนักดอยตุง – ถ่ายภาพชาวเขาเผ่าต่างๆ – แวะซื้อของฝาก
08.00 น. ทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ แล้วออกเดินทางไปถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่พระตำหนักดอยตุง รับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางไปถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ จากนั้นแวะซื้อของฝาก แล้วเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในเวลา 17.30 น. พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

_MG_2601-540w

ค่าใช้จ่า : 9,900 บาท (รับจำนวนจำกัด) กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม :

– ค่าวิทยากร ให้คำแนะนำตลอดการเดินทาง

– ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

– ค่าอาหารเช้าของทั้ง 2 วัน

– ค่ารถเดินทางภายใน จ.เชียงราย (รถตู้ปรับอากาศ VIP)

– ค่าแบบของทั้ง 3 วัน

– ค่าเข้าชมสถานที่

– ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :

– ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าเดินทางสู่ จ.เชียงราย
หากเดินทางโดยเครื่องบิน กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบินแอร์เอเชีย
Flight: FD 3201 Bangkok (Don Mueang)-Chiang Rai Date: Thu, 10 Dec Time : 11:55 – 13:15
Flight: FD 3200 Chiang Rai-Bangkok (Don Mueang) Date: Sat, 12 Dec Time : 18:55 – 20:15

หรือจะเลือกสายการบินอื่นก็ได้ ที่ในวันเดินทางไปถึงเชียงรายไม่เกิน 14.00 น.

– ค่าอาหารมื้อเที่ยงและเย็น จะแบ่งกันชำระตามจริง

การเตรียมตัว :

– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 24mm ถึง 300mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ

– ขาตั้งกล้อง และสายลั่นชัตเตอร์

– เสื้อกันหนาว (บนดอยอากาศจะหนาวครับ) ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย

– ยารักษาโรคประจำตัวครับ

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !