ทริปถ่ายภาพ : Northern light-Lofoten 15-22 พฤศจิกายน 2020 (ว่าง 4 ที่ !)

Lofoten เกาะเล็กๆในประเทศ Norway บริเวณเส้น Arctic Circle เกาะแห่งนี้มีชายหาดอยู่มากมาย และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายแห่ง ซึ่งโอบล้อมด้วยน้ำทะเลและทิวเขาที่งดงาม การเดินทางภายใน Lofoten จะใช้รถ Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 19 ที่นั่ง โดยคนขับรถเป็นฝรั่งท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ทริปนี้มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

นำทริปโดย คุณอุมาพรรณ์ วิเศษสาธร ช่างภาพสาวไฟแรง ที่ได้ไปสำรวจจุดถ่ายภาพ ณ สถานที่จริงมาแล้วถึง 4 ครั้ง คุณสามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ 500px/rose_umarphun , Facebook/RoseUmarphun และ IG/rose_umarphun ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7202 บินตรงถึงกรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ในเวลา 16.45 น. พักที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen 1 คืน

วันที่สอง จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020 : Oslo-Leknes (B)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเข้าไปถ่ายภาพและช้อปปิ้งใน Oslo ช่วงบ่ายเดินทางกลับไปสนามบิน และเวลา 15.35 น. เดินทางโดยสายการบิน SAS ไฟลท์ SK4116 เพื่อเดินทางไปที่ Bodo ต่อด้วยไฟลท์ WF816 ในเวลา 17.30 น. เพื่อไปที่ Leknes โดยจะมาถึงในเวลา 17:55 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (Mercedes-Benz Sprinter 19 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางตลอดทั้งทริป และจะพักที่ Reine ทั้งหมด 4 คืน โดยจะถ่ายภาพแสงเหนือกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับ

วันที่สาม-หก อังคาร-ศุกร์ที่ 17-20 มีนาคม 2020 : Lofoten
เราจะเที่ยวที่ Lofoten พร้อมล่าแสงเหนือกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆ รวมทั้งชายหาดที่งดงาม ทั้งกลางวันและกลางคืนในยามที่แสงเหนือสะท้อนลงบนพื้นน้ำ โดยจุดถ่ายภาพสำคัญ ได้แก่
-Hamnøy
-Reine

-Sakrisøy
-Olenilsøya
-Fredvang
-Nusfjord
-Skagsanden
-Uttakleiv
-Haukland
-Mortsund
-Henningsvaer

ในเวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 เราจะออกเดินทางจาก Leknes เพื่อกลับ Oslo โดยไฟลท์ WF817 เพื่อเดินทางไปที่ Bodo ต่อด้วยไฟลท์ SK 4127 ในเวลา 20.50 น. ไปที่ Oslo โดยจะมาถึงในเวลา 22:20 น. คืนนี้พักที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen ครับ

วันที่หก เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020 : Oslo-Bangkok  (B)
เช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอิน จากนั้นซื้อของที่ระลึกที่ร้านปลอดภาษี แล้วเดินทางออกจาก Oslo ในเวลา 16:10 น. บินตรงสู่กรุงเทพโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7201

วันที่เจ็ด อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 : Bangkok
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 55,900 บาท (ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเก่าและ 10 ท่านแรก จากปกติ 59,900 บาท)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาท และส่วนที่เหลือ ชำระไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2020
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 15,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 19 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง (ที่ Norway ลมแรงมากๆครับจึงใช้คนขับรถท้องถิ่น)
– ค่าที่พัก 2 คืนที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
– ค่าที่พัก 4 คืนที่ Hamnøy, Reine
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหาร (มีรถบริการรับ-ส่งถึงร้านอาหาร)
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ Bangkok-Oslo-Bangkok กรุณาจองสายการบิน Norwegian
-ขาไป 15 พฤศจิกายน 2020 สุวรรณภูมิ-ออสโล (BKK-OSL) ไฟลท์ DY 7202 เวลา 10.45-16.45 น.
-ขากลับ 21 พฤศจิกายน 2020 ออสโล-สุวรรณภูมิ (OSL-BKK)  ไฟลท์ DY 7201 เวลา 16.10-09.00+1 น.
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Oslo-Leknes-Oslo กรุณาจองสายการบิน SAS
-ขาไป 16 พฤศจิกายน 2020 Oslo-Leknes (OSL-BOO-LKN) ไฟลท์ SK4116 และ WF816 เวลา 15.35-17:55 น.
-ขากลับ 20 พฤศจิกายน 2020 Leknes-Oslo (LKN-BOO-OSL) ไฟลท์ WF 817 และ SK4127 เวลา 20.00-22:20 น.
หมายเหตุ : บริษัทยินดีดำเนินการออกตั๋วให้ โดยไม่คิดค่าบริการครับ

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 12mm หรือ 18mm ถึง 200mm ช่วงเลนส์ซูมเปอร์ไวด์ ควรมีช่องรับแสงกว้างอย่างน้อย f/4 (ตอนถ่ายภาพแสงเหนือสภาพแสงน้อยมาก)
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์ (เพราะลมแรงมาก ขาตั้งกล้องต้องดีครับ)
– สายลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายดาวหมุน (Star trail)
– อุปกรณ์กันหนาว เพราะแสงเหนือจะเกิดในเวลากลางคืน ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– การขอวีซา บริษัทจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !