ทริปถ่ายภาพ : จังหวัดจันทบุรี 26-27 กันยายน 2020 (เดินทางเสาร์-อาทิตย์)

นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ซึ่งจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้ เดินทาง 26-27 กันยายน 2020 ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน (เดินทางเสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก เสาร์ที่ 26 กันยายน 2020
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ (นั่งคันละ 6-7 ท่าน เพื่อรักษา Social Distancing)
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น. ถ่ายภาพฝูงปลานับล้านและภูมิทัศน์ ที่น้ำตกพลิ้ว
18.00 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวเนินนางพญา
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.30 น. เช็คอิน พักที่ โรงแรมAm2tree

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 
06.00 น. ถ่ายภาพแสงเช้าที่กระชังปลา
08.00 น. ทานอาหารเช้าแบบเวียตนาม (ตามอัธยาศัย)
09.00 น. ถ่ายภาพชุมชนเก่าแก่ ริมแม่น้ำจันทบูร
11.30 น. เช็คเอาท์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ถ่ายภาพโบสถ์คริสต์อายุกว่า 300 ปี ซึ่งสวยที่สุดในประเทศ
18.00 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่สำนักสงฆ์เขาพระครู
19.00 น. ออกเดินทางกลับ พร้อมแวะซื้อของฝาก
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่า : 6,500 บาท (รับจำนวนจำกัด) กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม :

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ (นั่งคันละ 6-7 ท่าน เพื่อรักษา Social Distancing)

– ค่าวิทยากร ให้คำแนะนำตลอดการเดินทาง

– ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

– ค่าแบบ

– ค่าเข้าชมสถานที่

– ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :

– ค่าอาหาร จะแบ่งกันชำระตามจริง

การเตรียมตัว :

– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 18mm ถึง 200mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ

– ขาตั้งกล้อง และสายลั่นชัตเตอร์

– หน้ากากอนามัย ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย

– ยารักษาโรคประจำตัวครับ

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !