Autumn-Northern light in Lofoten Tromso 29 ก.ย.-7 ต.ค. 2023 (กรุ๊ป 1) Waitlist !

 

“บริเวณเส้น Arctic Circle ในฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีจะมีแสงเหนือให้เราชื่นชมและได้ดื่มด่ำกับสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง”

ไฮไลท์ :
– ชมใบไม้เปลี่ยนสีและล่าแสงเหนือภายในทริปเดียว
– ล่าแสงเหนือที่ Lofoten หมู่เกาะในเทพนิยาย
– เที่ยว Tromso เมืองหลวงแห่งแสงเหนือ
– พักที่ Radission Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen โรงแรม 4 ดาว
– พักที่ Radisson Blu Hotel, Tromso โรงแรม 4 ดาว
– เดินทางโดย Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 17 ที่นั่ง
– นำทริปโดย อ.กนิษ ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ และถ่ายภาพให้ทุกท่าน
– ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์ แค่มีกล้องมือถือ ก็สามารถเข้าร่วมทริปนี้ได้

ไฟลท์บินระหว่างประเทศ Bangkok-Oslo-Bangkok กรุณาจองสายการบิน Qatar Airways
-ขาไป 30 กันยายน 2023 สุวรรณภูมิ-ออสโล (BKK-OSL) ไฟลท์ QR837 และ QR175 เวลา 02.30-13.40
-ขากลับ 6 ตุลาคม 2023 ออสโล-สุวรรณภูมิ (OSL-BKK)  ไฟลท์ QR176 และ QR834 เวลา 15.45-12.20(+1)
ค่าตั๋วระหว่างประเทศ : ไป-กลับ 33,000 บาท (ราคา ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023)

จุดนัดพบ : สำหรับท่านที่เดินทางด้วยสายการบินอื่น ขอให้พบกันที่ Oslo Gardermoen Airport วันที่ 30 กันยายน 2023 เวลาประมาณ 18.00 น.

ไฟลท์บินภายในประเทศ Oslo-Leknes, Tromso-Oslo กรุณาจองสายการบิน SAS
-ขาไป 1 ตุลาคม 2023 Oslo-Leknes (OSL-BOO-LKN) ไฟลท์ SK4122 และ WF818 เวลา 18.00-23:00
-ขากลับ 6 ตุลาคม 2023 Tromso-Oslo (TOS-OSL) ไฟลท์ SK4409 เวลา 08.30-10:20
-ขาไป 4 ตุลาคม 2023 Leknes-Tromso (LKN-BOO-TOS) ไฟลท์ WF807 และ SK4552 เวลา 07.20-10:55
ค่าตั๋วภายในประเทศ : 25,000 บาท (ราคา ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023)

_DSC0871WS_DSC3261WS

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก : Bangkok
เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 23.30 น.

วันที่สอง : Bangkok-Oslo
เวลา 02.30 ออกเดินทางโดยสู่กรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ โดยจะมาถึงในเวลา 13.40 น. หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ใช้ทุกท่านเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมากเกินไป เราจะเช็คอินในเวลาประมาณ 15.30 น.เพื่อเข้าพักที่ Radission Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen 1 คืน

วันที่สาม : Oslo-Leknes-Lofoten
วันนี้เราจะเข้าไปเที่ยวและช้อปปิ้งในกรุง Oslo ประกอบด้วย Oslo Opera House, ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน Karl Johans gate, The Vigeland Park เวลา 18.00 น. เดินทางต่อไปยัง Leknes ด้วยสายการบินภายในประเทศ แล้วขึ้นรถแวนของคณะ (Mercedes-Benz Sprinter 17 ที่นั่ง) และจะพักที่ Reinefjorden Sjøhus ทั้งหมด 3 คืน โดยจะเริ่มล่าแสงเหนือกันตั้งแต่คืนนี้เลยครับ

วันที่สี่-ห้า : Lofoten
เราจะเที่ยวที่ Lofoten พร้อมล่าแสงเหนือกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆ รวมทั้งชายหาดที่งดงาม ทั้งกลางวันและกลางคืนในยามที่แสงเหนือสะท้อนลงบนพื้นน้ำ โดยจุดถ่ายภาพสำคัญ ได้แก่
-Hamnøy
-Reine
-Sakrisøy
-Olenilsøya
-Fredvang
-Skagsanden
-Uttakleiv
-Haukland
-Mortsund
-Henningsvaer

วันที่หก-เจ็ด : Leknes-Tromso
เราจะออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศจาก Leknes บินขึ้นเหนือไปยังเมืองหลวงแห่งแสงเหนือ นั่นก็คือ Tromso โดยจะพักที่ Radisson Blu Hotel, Tromso (4-star hotel) ทั้งหมด 2 คืน ในวันแรกเราจะเดินเที่ยวในเมืองรวมทั้ง Tromso Cathedral และนั่งรถไปชม Arctic Cathedral ตามด้วยขึ้นเคเบิลคาร์ไปที่จุดชมวิว ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองและภูเขาที่เป็นฉากหลังสวยงามเกินพรรณา ถ้าสภาพอากาศเป็นใจจะสามารถเห็นแสงเหนือได้จากจุดนี้ (แต่ถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจเราจะเลื่อนโปรแกรมขึ้นเคเบิลคาร์ไปเป็นวันพรุ่งนี้ครับ) ในวันที่สองเราจะเดินเล่นและถ่ายภาพที่บริเวณริมท่าเรือซึ่งเป็นโรงแรมที่เราพักไปถึง Polar Museum และให้เวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตามด้วยขึ้นเคเบิลคาร์ไปที่จุดชมวิว(กรณีเมื่อวานไม่ได้ขึ้นเคเบิลคาร์) สำหรับท่านที่อยากขึ้นเคเบิลคาร์ไปล่าแสงเหนือเป็นครั้งที่สอง(กรณีที่เมื่อวานได้ขึ้นเคเบิลคาร์ไปแล้ว) หรือนั่งรถออกไปล่าแสงเหนือนอกเมือง ก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมกับบริษัทนำเที่ยวในเมือง Tromso ได้ครับ

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่แปด : Tromso-Oslo-Bangkok
เช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางออกจาก Tromso สู่ Oslo มีเวลาซื้อของที่ระลึกที่ร้านปลอดภาษีประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นบินสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่เก้า : Bangkok
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 84,900 บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 25,000 บาท
ส่วนที่เหลือ ชำระไม่เกิน 31 สิงหาคม 2023 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 15,000 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดกรุ๊ป Private สามารถเลือกวันเดินทางแตกต่างจากนี้ได้

ถ้าให้จัดทริปสำหรับ 4 ท่าน ราคา 95,900 บาท/ท่าน

ถ้าให้จัดทริปสำหรับ 6 ท่าน ราคา 89,900 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่ง (Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 17 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง
– ค่าที่พักที่ Radission Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen (4-star hotel) 1 คืน
– ค่าที่พักที่ Reinefjorden Sjøhus 3 คืน
– ค่าที่พักที่ Radisson Blu Hotel, Tromso (4-star hotel) 2 คืน
– ค่า Cable Car
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการถ่ายภาพ

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
– ค่าวีซ่า และประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหาร (มีรถบริการรับ-ส่งถึงร้านอาหาร)

เชิญชมภาพจากทริป Lofoten ในทุกฤดูที่ผ่านมา