Annapurna & Machhapuchhre Base Camp Trek 4-16 พ.ย. 2023 (Waitlist !)

Annapurna & Machhapuchhre Base Camp Trek เป็นเส้นทางเดินเท้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขต Annapurna ประเทศเนปาล ระหว่างการเดินทางคุณจะได้ชมความงดงามของเทือกเขา Annapurna วิถีชีวิต ทางช้างเผือกและหมู่ดาว เหนือยอดเขาสูงลำดับต้นๆของโลก ทริปนี้ใช้เวลา 13 วัน 12 คืน 

ไฮไลท์ : 
– เป็นเส้นทางเดินเท้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเนปาล
– แวะ Poon Hill ซึ่งถือเป็นปฐมบทของการ Trekking
– พิชิต Annapurna Base Camp ซึ่งมีความสูง 4130 m
– เส้นทางมีความยากปานกลาง ผู้ที่ไม่เคย Trekking ก็สามารถเข้าร่วมทริปนี้ได้
– นำทริปโดย อ.กนิษ ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ และถ่ายภาพให้ทุกท่าน
– อ.กนิษ ไป Everest Base Camp & Kala Patthar (5,644m) 2 ครั้ง, Gokyo Ri (5,357m) 2 ครั้ง, Thorong La (5,416m) 2 ครั้ง ฯลฯ
– ค่าทริปรวมอาหาร และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศแล้ว

ไฟลท์บิน Bangkok-Kathmandu-Bangkok สายการบิน ThaiSmail 
-ขาไปวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023 สุวรรณภูมิ-กาฐมัณฑุ (BKK-KTM) WE319 10.15-12.25 (Direct filght)
-ขากลับวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2023 กาฐมัณฑุ-สุวรรณภูมิ (KTM-BKK) WE320 13.30-18.15 (Direct filght)
ค่าตั๋วเครื่องบิน : ประมาณ 19,000 บาท (ราคา ณ วันที่ 28 เมษายน 2023)

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรก เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023 : Bangkok – Kathmandu – Pokhara
07.15 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 1-2 แถว D Thai Airways และเดินทางสู่เนปาลในเวลา 10.15 น.โดยเที่ยวบินที่ TG 319 ใช้เวลาบิน 3.30 ชม. หลังจากเดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล แล้วเดินทางด้วยเครื่องบินสู่เมืองโพคารา รับประทานอาหารคํ่า พักที่ Pokhara 1 คืน

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023 : Pokhara – Ulleri (2050m)
รับประทานอาหารเช้า วันนี้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปที่ Nayapul ลัดเลาะแม่น้ำ Modhi Khola ผ่านหมู่บ้านต่างๆแล้วขึ้นเขาสู่หมู่บ้าน Ulleri

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สาม จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2023 : Ulleri – Ghorepani (2750m)
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งมีฉากหน้าเป็นหมู่บ้านและนาขั้นบันได ทานอาหารเช้าที่เกสต์เฮาส์ เริ่มออกเดินเท้าผ่านเนินเขาและหมู่บ้านเล็กๆ วันนี้เราจะเริ่มเห็นภูเขาหิมะ และจะพักที่ Ghorepani ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะเกือบทุกด้าน วันนี้ใช้เวลาเดินเท้า 5 ชั่วโมง

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สี่ อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2023 : Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (2700m)
ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ขึ้นสู่ Poon Hill (3210m) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทาง Annapurna Trek คุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดของภูเขา Annapurna, Dhaulagiri ซึ่งสูงลำดับต้นๆของโลกและจะป็นภาพที่ประทับใจไม่รู้ลืม จากนั้นทานอาหารเช้า แล้วเดินทางลงเขาผ่านน้ำตกต่างๆและเข้าสู่ Tadapani ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่ห้า พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2023 : Tadapani – Chhomrong (2210m)
หลังอาหารเช้า ออกเดินทางโดยจะเดินขึ้น-ลงเขาไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ Modhi Khola หลังจากนั้นเดินทางขึ้นเขาสู่ Chhomrong ซึ่งสามารถมองเห็นความงามของยอดเขา Machhapuchare และ Annapurna South ได้อย่างใกล้ชิด ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2023 : Chhomrong – Dovan – Himalayan Hotel (2840m)
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางขึ้นเขา ผ่านแม่น้ำ เข้าสู่ Sinuwa danda, Khuldighar, Dovan, Himalayan Hotel ตามลำดับ ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2023 : Himalayan Hotel – Deurali- Machhapuchare Base Camp (3700m)
ทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทาง ไต่ระดับความสูงขึ้นไปข้ามสะพานผ่านป่าโอ๊คและดงกุหลาบแดง ผ่านหมู่บ้าน Deurali สู่ Machhapuchare Base Camp ใช้เวลาเดินเท้า 5 ชั่วโมง

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่แปด เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 : Machhapuchare Base Camp (3700m) – Annapurna Base Camp (4130m)
วันนี้เราต้องเดินขึ้นเขาค่อนข้างชัน เพื่อไปยังจุดชมวิวซึ่งมีภูเขาอยู่ล้อมรอบ 360 องศา สามารถสัมผัสความงดงามของ Machhapuchare, Annapurna South, Huichuli ได้อย่างถนัดตา ใช้เวลาเดินเท้า 3 ชั่วโมง

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่เก้า อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023 : Annapurna Base Camp – Bamboo (2310m)
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นเดินลงเขาซึ่งจะง่ายขึ้นมาก เราจะเดินทางผ่าน Deurali, Dovan และ Bamboo ไปยังเชิงเขา ผ่านน้ำตก ระหว่างทางสามารถมองเห็นความสวยงามของยอดเขา Huichuli และ Machhapuchhre ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง

วันที่สิบ จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2023 : Bamboo – Jhinu Danda (1760m)   วันที่สิบเอ็ด อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2023 : Jhinu Danda – Chimrung 

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สิบสอง พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2023 : Chimrung – Pokhara – Kathmandu 
วันนี้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไป Pokhara จากนั้นเดินทางกลับสู่ Kathmandu ด้วยสายการบินในประเทศ พักที่ Fairfield by Marriott Kathmandu 1 คืน

วันที่สิบสาม พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2023 : Kathmandu –  Bangkok
ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (Thamel) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320 ใช้เวลาบิน 3.20 ชม. 18.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย 13 วัน 12 คืน : 69,900 บาท (รับจำนวนจำกัด)
ชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 30 กันยายน 2023

อัตรานี้รวม :

– Accommodation on twin sharing room in Kathmandu and Pokhara 2 Nights

– Lunch and dinner at local Chinese, Thai, Indian, restaurants.

– 10 Nights 11 Days trekking Accommodation 3 times a day meal (Lunch, Dinner and Breakfast), overnight at guesthouse or lodge.

– Porters during trekking.

– Trekking equipments (sleeping bag, water bottle, trekking stick).

– Trekking permit and TIM’s card per person.

– All land transportation by air-condition vehicle, with English speaking guide.

– All sightseeing entrance fees.

– Kathmandu / Pokhara / Kathmandu Flight Ticket with Airport Tax.

– All tuition, reviews, critiques and on-site assistance.

อัตรานี้ไม่รวม :

– International Flight Ticket TG Bangkok / Kathmandu / Bangkok.

– Personal Insurance

– Land Visa ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่