ผลงานผู้เข้าร่วม Workshop ถ่ายภาพ

ทริปถ่ายภาพ เป็นกิจกรรมที่ ProfotoClass จัดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ หรือเรียนจบไปแล้ว รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้ออกฝึกถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ คุณจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีเพื่อเตรียมตัวก่อนออกถ่ายภาพ ตามด้วยออกปฏิบัติถ่ายภาพ ณ สถานที่จริง โดยมี คุณกนิษ เทพศรีเมือง คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเข้าใจการทำงานถ่ายภาพแบบมืออาชีพ และสามารถนำประสบการณ์จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้จริง นี่เป็นผลงานผ่านมุมมองภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ถ่ายภาพครั้งล่าสุดครับ สนใจรับข่าวสารกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่ครับ !

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !