การตัดสินการประกวดภาพถ่ายไปรษณีย์ไทย

เมื่อวัน 15 ธันวาคม 2559 มีการตัดสินการประกวดภาพถ่าย เพื่อทำเป็นภาพต้นแบบตราไปรษณียากรหัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท มีผลงานเข้าร่วมประกวดหลายร้อยผลงาน โดยคณะกรรมการตัดสิน 5 ท่านประกอบด้วย
1. คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2.คุณวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3.คุณกนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน และศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2555
4.คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (กวีซีไรต์) ปี 2538
5.คุณอุดร นิยมธรรม หัวหน้าส่วนออกแบบตราไปรษณียากร

การตัดสินได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการตัดสินจะประกาศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !