ประวัติผู้สอน

อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง FRPST FRPS FBPS FFPT FSCC HonFBPS HonSCC
ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 และเป็นคนไทยคนล่าสุดที่ได้รับเกียรตินิยมถ่ายภาพขั้นสูงสุดจาก The Royal Photographic Society ประเทศอังกฤษ เป็นเจ้าของหนังสือผลงานภาพถ่าย “Spirit of Asia” และ “Memory of Nepal”  นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายรางวัล รวมทั้งอาสาเป็นผู้รวบรวมและคัดเลือกภาพถ่าย เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อสังคมและการกุศลต่างๆ

ในหลวงในดวงใจ

คุณกนิษ เทพศรีเมือง ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555”

รางวัลจากการประกวดภาพถ่าย และเกียรตินิยมถ่ายภาพ

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

วิทยากรให้นักเรียน โรงเรียนจิตรลดา

“PRAY FOR NEPAL รวมน้ำใจช่างภาพไทย ถ่ายทอดความทรงจำจากเนปาล”

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

นำรายได้จากหนังสือ “Memory of Nepal” ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

หนังสือภาพถ่าย “Memory of Nepal” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ สัมภาษณ์ ProfotoClass