หลักสูตรถ่ายภาพของ ProfotoClass

สอนโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นคนไทยคนล่าสุดที่ได้รับเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพขั้นสูงสุดจาก The Royal Photographic Society ประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าของหนังสือผลงานภาพถ่าย “Spirit of Asia” และ “Memory of Nepal” นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล

หลักสูตรถ่ายภาพที่เปิดสอน

(กรุณาตะแคง Smartphone เพื่อให้อ่านตารางเรียนได้ง่าย)

iPhone Photography 8 Oct 2022 (เต็มแล้ว) 30 Oct 2022
Introduction to Photography 29 Oct 2022 26 Nov 2022
Portrait & Low Light 28-29 Nov (เต็มแล้ว) 10-11 Sep 2022
Landscape & Travel 26-27 Dec (เต็มแล้ว) 3-4 Dec 2022
Lightroom Workshop 1 May 2022 (เต็มแล้ว) 2 Oct 2022
Macro Photography 29 Jan 2022 (เต็มแล้ว) 10 Sep 2022

 

รายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพ

หลักสูตร iPhone Photography 30 ตุลาคม 2022 (ว่าง 3 ที่ !)

หลักสูตร Introduction to Photography 29 ตุลาคม 2022 (พร้อมจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง)

ทริปถ่ายภาพ : เชียงราย ภูชี้ฟ้า 10-12 ธันวาคม 2022 (เดินทางช่วงวันหยุด) ว่าง 2 ที่ !

ทริปถ่ายภาพ : นครวัด-นครธม 13-15 มกราคม 2023 (ว่าง 4 ที่ !)

ทริปถ่ายภาพ : Faroe Island 15-23 กรกฎาคม 2023 (ว่าง 4 ที่ !)

หลักสูตร Landscape & Travel 3-4 ธันวาคม 2022 (เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom)

หลักสูตร Lightroom Workshop 2 ตุลาคม 2022 (เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom)

หลักสูตร Private Workshop (โทรนัดเรียนได้ทันที)

งานรับเป็นวิทยากร อบรมถ่ายภาพให้องค์กรต่างๆ และรับจัดทริป Private Group

รับข่าวสาร Add Line : @profotoclass (มี@นำหน้า)

ความประทับใจของผู้เรียน

“ประทับใจในการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและกำลังใจจากอาจารย์กนิษในการให้สอบเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพรวมถึงบรรยากาศการเรียนในห้องและการออกถ่ายภาพนอกสถานที่ประทับใจในความเป็นกันเองของเพื่อนๆและอาจารย์ จนสนิทกับเพื่อนในชั้นเรียนและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วในชีวิตจริง” ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน ทั้งหลักสูตรถ่ายภาพ และหลักสูตรตกแต่งภาพเพื่อให้ผลงานเกิดความประทับใจ อาจารย์สอนเทคนิคถ่ายภาพเข้าใจง่าย สร้างจินตนาการ และเติมเต็มการจัดวางองค์ประกอบภาพถ่ายให้สวยได้อย่างรวดเร็ว คุณภัคพิชา ภู่ทับทิม นักวิชาการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

“ประทับใจในอาจารย์ผู้สอนที่มีความตั้งใจทุ่มเทในการสอนตลอดจนให้ความเป็นกันเองคอยให้คำแนะนำมาโดยตลอดจนผมสามารถสอบผ่านเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพได้ อย่างที่สองความประทับใจจากเพื่อนทั้งร่วมรุ่นและต่างรุ่นที่มีกิจกรรมร่วมกัน จนเป็นเพื่อนที่มีความสนิทกันมากจนถึงปัจจุบัน
คุณนพพล ชูกลิ่น กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อาร์บีเอส กรุ๊ป