กิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ( Field Trip )

กิจกรรมออกถ่ายภาพนอกสถานที่ ( Field Trip ) มีในทุกๆหลักสูตร เมื่อผู้เรียนได้เรียนภาพทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียนแล้ว จะได้นำความรู้และทักษะทั้งหมดมาใช้ในสถานการณ์จริง นี่เป็นกิจกรรมออกถ่ายภาพนอกสถานที่ๆตลาดรถไฟครับ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้

ประเภท Popular Vote

รางวัลที่ 1  คือผลงานของ คุณอรรถกร มณีรัตน์
รางวัลที่ 2  คือผลงานของ คุณลักขณา 
กิตติรัตนวิวัฒน์
รางวัลที่ 3  คือผลงานของ คุณติกาหลัง อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประเภท Professional Vote

รางวัลที่ 1 คือผลงานของ ดช.ก้องภพ เกษมสุวรรณ
รางวัลที่ 2 คือผลงานของ คุณสุชาติ รุกขไชยศิริกุล

และขอประกาศรางวัลจากการออกถ่ายภาพเจ็ตสกีที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ คือผลงานของ คุณฐาปกรณ์ ตั้งวงศาทอง

*** ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ หรือสมัครเข้าเรียนถ่ายภาพ คลิกที่นี่ ***

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !