เบื้องหลังทริปถ่ายภาพ : สามพันโบก วัดภูพร้าว

ProfotoClass มีนโยบายเพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมทริป เดินทางด้วยความมั่นใจและเป็นการช่วยป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในกลุ่มผู้เดินทางด้วยกัน คนขับรถตู้ได้รับการฉีดวัคซินครบเรียบร้อยพร้อมแสดงผลตรวจ ATK รวมทั้งสมาชิกทุกท่านต้องแสดงผลตรวจการติดเชื้อ COVID-19 แบบแอนติเจน (ตรวจด้วยตัวเอง ซึ่งชุดตรวจฯ หาได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไป) ก่อนออกทริปภายใน 72 ช.ม. ครับ

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *