เบื้องหลังทริปถ่ายภาพ : Tuscany Dolomite Venice

เชิญชมภาพเบื้องหลังทริป Tuscany Dolomite Venice ผลงานของอาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง “ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตและในการถ่ายภาพครับ”