สโลวีเนีย โดโลไมท์ 18-27 ตุลาคม 2024 (กรุ๊ป 2) ว่าง 2 ที่ !

เที่ยวทะเลสาบ หมู่บ้าน และโบสถ์แสนสวยของประเทศสโลวิเนีย ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตามด้วย Dolomite เทือกเขาที่งดงามติด 1 ใน 3 ไม่แพ้ Patagonia แห่งอาร์เจนตินา และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย

นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้องใหญ่ (รวมทั้งกล้องมือถือ) และถ่ายภาพให้ทุกท่าน

ไฟลท์ระหว่างประเทศ Bangkok-Venice-Bangkok สายการบิน Emirates
-ขาไป Sat 19 Oct 2024 สุวรรณภูมิ-ดูไบ-เวนิส มาร์โคโปโล (BKK-VCE) ไฟลท์ EK371+EK135 เวลา 03:30-13.25
-ขากลับ Sat 26 Oct 2024 เวนิส มาร์โคโปโล-ดูไบ-สุวรรณภูมิ (VCE-BKK) ไฟลท์ EK136+EK376 เวลา 15.35-12.45+1
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 35,000 บาท (ราคา ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2023)

จุดนัดพบ : สำหรับท่านที่เดินทางด้วยสายการบินอื่น ขอให้พบกันที่ Venice Marco Polo (VCE) วันที่ 19 Oct 2024 เวลา 14.00 น.

โปรแกรมการเดินทาง

Day 01 ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2024 : Bangkok-Venice
เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี

Day 02 เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2024 : Venice-Ljubljana
เดินทางถึงกรุงเวนิส ประเทศอิตาลี หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่กรุงลูบิยาน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย ด้วยรถแวน 9 ที่นั่ง แวะเที่ยวระหว่างเส้นทาง แล้วเข้าพักที่ Ahotel Ljubljana

_DSC0871WS

Day 03 อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024 : Ljubljana-Bled (B)
เที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆ ของกรุงลูบิยาน่า (Ljubljana) เวลา 11.00 น. เช็คเอาท์แล้วออกเดินทางจากสู่เมืองเบลด (Bled) โดยจะแวะถ่ายภาพที่ทะเลสาบ เข้าพักที่ Carman House หรือเทียบเท่า (2 คืน)

_DSC3261WS

Day 04 จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2024 : Bled
วันนี้เราจะเที่ยวตามมุมสวยๆบริเวณเมืองเบลด เริ่มด้วย St. Thomas Church และหมู่บ้านสวยๆระหว่างเส้นทาง โบสถ์ที่อยู่กลางทะเลสาบ Vintgar Gorge และ Lake Bohinj

_DSC0871WS

Day 05 อังคารที่ 22 ตุลาคม 2024 : Bled-Lago di Misurina-Cortina d’Ampesso
เที่ยวจุดชมวิวมุมสูงซึ่งจะเห็นทะเลสาบและโบสถ์กลางน้ำ เวลา 11.00 น. เช็คเอาท์แล้วออกเดินทางจากสู่ Cortina d’Ampezzo โดยจะแวะที่ Lago di Misurina พักที่ FIORI Dolomites Experience Hotel (3 คืน)

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 06 พุธที่ 23 ตุลาคม 2024 : Lago di braies-Hiking Cadini di Misurina-Lago di Antorno-Passo di Giau (B)
ถ่ายภาพที่ Lago di braies ตามด้วย Cadini di Misurina (4 KM 2 HR), Lago di Antorno, Passo di Giau

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 07 พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2024 : Cinque torri-Lago di durrensee-Hiking Tre Cime di Lavaredo (B)
ออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวความสวยงามของโดโลไมท์กันต่อที่ Cinque torri, Lago di durrensee ตามด้วย Tre Cime di Lavaredo (8 KM 5 HR) หากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่อยากเดิน สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมช่วงบ่ายของวันนี้ได้

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 08 ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2024 : Passo Pordoi-Alpe di Siusi-Seceda-Santa Magdalena (B)
เดินทางสู่เมืองหลักของ Dolomite นั่นก็คือ Ortisei เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เตรียมดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองนี้อย่างเต็มที่ เก็บภาพตามจุดชมวิวต่างๆ เช่น Passo Pordoi, Seceda, Alpe di Siusi จากนั้นไปต่อกันที่ Santa Maddalena อีกหนึ่งมุมสวยๆของ Dolomite เป็นโบสถ์กลางทุ่งหญ้ากับฉากหลังที่เป็นภูเขาสุดอลังการ พักที่ Smart Hotel Saslong

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 09 เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 : Passo Sella-Venice (B)
เช็คเอาท์ ถ้ามีเวลาเราจะแวะเที่ยว Passo Sella แล้วเดินทางกลับ Venice เพื่อไปที่สนามบิน และเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Day 10 อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2024 : Bangkok
เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : 84,900 บาท
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน อาหารและวีซ่า) กรณีต้องพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 23,000 บาท
จองทริปโดยชำระมัดจำงวดแรก 20,000 บาท
ชำระมัดจำงวดที่สอง (ภายใน 31 มีนาคม 2024) 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 สิงหาคม 2024

อัตรานี้รวม :
– ค่ารถยนต์ส่วนตัวเดินทาง (รถแวน 9 ที่นั่ง)
– อาหารเช้าทุกวัน
– ค่าที่พักโรงแรม 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
– ค่าเคเบิลคาร์
– ค่าเข้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ และบริการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ ประมาณ 35,000 บาท (ราคา ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2023)
– ค่าวีซ่า+ประกันสุขภาพ (ประมาณ 4,000 บาท) บริษัทจะเตรียมใบจองโรงแรม และโปรแกรมการเดินทาง พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ
– ค่าอาหารกลางวัน-เย็น (ตลอดทั้งทริปประมาณ 10,000 บาท)

การเตรียมตัว :
– เนื่องจากรถที่ใช้เดินทาง (9 ที่นั่ง) มีพื้นที่เก็บสัมภาระจำกัด กระเป๋าเดินทางควรมีขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 KG
– ในเดือนตุลาคม เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 3 ถึง -3 เซลเซียส (ถ้ามีลมก็จะหนาวมากขึ้น) อุปกรณ์กันหนาวจึงมีความสำคัญ

LINE it!