Paris-Provence-Mont Saint Michel 6-14 กรกฎาคม 2024 (Waitlist !)

 
ไฮไลท์ :
Lavender ทุ่งดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่งสุดสายตา เที่ยวได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
–Provence แคว้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
–Honfleur เมืองตากอากาศและท่าเรือเก่าแก่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอย่างเช่น Monet ฯลฯ
–Mont Saint Michel วิหารตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเล ประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
Eiffel Tower สัญญลักษณ์แห่งกรุงปารีส ซึ่งเราจะถ่ายภาพจากหลายมุม รวมทั้งมุมสูง
Pyramide du Louvre ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอันงดงามในช่วงทไวไลท์
–Sainte Chapelle โบสถ์กระจกม่วงอันวิจิตรพิศวง
–Shopping สินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ
–นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะสอนการใช้กล้อง และถ่ายภาพให้ทุกท่าน (มีแค่กล้องมือถือก็มาได้ครับ)

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2024 : Bangkok-Paris
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024 : Paris-Marseille-Valensole
เวลา 00.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 บินตรง (12 ชั่วโมง 5 นาที) เดินทางถึงสนามบิน Paris Charles de Gaulle ประเทศฝรั่งเศส ในเวลา 07.10 น. รอเปลี่ยนเครื่อง เวลา 11:40 น. บินตรง (1 ชั่วโมง 25 นาที) สู่เมือง Marseille โดยสายการบิน Air France ไฟลท์ AF 7334 มาถึงในเวลา 13:05 น. จากนั้นขึ้นรถของคณะ แล้วไปเที่ยวบริเวณ Vieux Port ของเมือง Marseille จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Manosque โดยจะพักที่นั้น 3 คืน

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สาม-สี่ จันทร์-อังคารที่ 8-9 กรกฎาคม 2024 : Around Provence
ท่องเที่ยวถ่ายภาพทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กำลังบานสะพรั่ง รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่
– Valensole
– Puimoisson
– Notre-Dame de Senanque
– Gordes
– L’Isle-sur-la-Sorgue
– Pont du Gard

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่ห้า พุธที่ 10 กรกฎาคม 2024 : Marseille-Paris-Honfleur-Mont Saint Michel
เช้าออกเดินทางสู่สนามบิน Marseille Provence Airport เวลา 10.00 น. เดินทางสู่สนามบิน Paris Charles de Gaulle โดยสายการบิน Air France ไฟลท์ AF 7331 มาถึง Paris Charles de Gaulle ในเวลา 11.30 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะซึ่งจะใช้เดินทางไปที่แคว้น Normandy ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยจะแวะถ่ายภาพที่เมือง Honfleur ซึ่งมีท่าเรือเก่าอายุราวศตวรรษที่ 16th- to 18th ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอย่างเช่น Claude Monet และยังมีโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างในศตวรรษที่ 15th จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงแรมเพื่อเช็คอิน และถ่ายภาพแสงเย็นตามด้วยทไวไลท์จากด้านนอกของ Mont Saint Michel

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2024 : Mont Saint Michel-Paris
ถ่ายภาพแสงเช้าจากด้านนอกของ Mont Saint Michel ซึ่งเป็นวิหารตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 จากนั้นจะเข้าไปเที่ยวด้านในของ Mont Saint Michel ซึ่งมีสถาปัตยกรรมภายในสวยงามไม่แพ้กัน ช่วงบ่ายคณะจะเดินทางกลับกรุง Paris ไปเช็คอินแล้วไปถ่ายภาพแสงเย็นที่ Montparnasse Tower ซึ่งเป็น Cityscape ของมหานครปารีส สามารถถ่ายภาพได้ 360 องศาเลยครับ

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2024 : Around Paris
ถ่ายภาพแสงเช้าที่ Eiffel Tower ตามด้วยสถานที่สำคัญเช่น Sainte Chapelle, มหาวิหาร Notre-Dame รวมถึง Shopping สินค้าแบรนด์เนมและซื้อของฝาก ช่วงเย็นเราจะถ่ายภาพบริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์ Louvre ซึ่งสวยงามและพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนปารีส

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่แปด เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2024 : Paris-Bangkok
ท่านที่ขยันสามารถไปออกถ่ายภาพแสงเช้าได้อีก หรือจะรอเช็คเอาท์เลยก็ได้ เวลา 09.30 น. เดินทางไปสนามบิน Paris Charles de Gaulle โดยจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในเวลา 13.40 น. ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 บินตรง (11 ชั่วโมง 15 นาที)

วันที่เก้า อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 : Bangkok
เดินทางถึงสุวรรณภูมิในเวลา 05.55 น. พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : 85,900 บาท  กรณีต้องพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 23,000 บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาทชำระไม่เกิน 31 มีนาคม 2024
-ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการเดินทาง

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (รถขนาด 9 ที่นั่ง)
– ค่าที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่าเช้าชมสถานที่
– ค่าบริการถ่ายภาพ

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหาร
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ Bangkok-Paris-Bangkok กรุณาจองสายการบิน ThaiAirways
-ขาไป Sun 7 July 2024 สุวรรณภูมิ-Paris Charles de Gaulle (BKK-CDG) ไฟลท์ TG 930 เวลา 00.05-07.10 น.
-ขากลับ Sat 13 July 2024 Paris Charles de Gaulle-สุวรรณภูมิ (CDG-BKK)  ไฟลท์ TG 931 เวลา 13.40-05.55+1 น.
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Paris-Marseille-Paris กรุณาจองสายการบิน AirFrance
-ขาไป Sun 7 July 2024 Paris Charles de Gaulle-Marseille (CDG-MRS) ไฟลท์ AF 7334 เวลา 11.40-13.05 น.
-ขากลับ Wed 10 July 2024 Marseille-Paris Charles de Gaulle (MRS-CDG) ไฟลท์ AF 7331 เวลา 10.00-11:30 น.
หมายเหตุ : บริษัทยินดีดำเนินการออกตั๋วให้ โดยไม่คิดค่าบริการครับ

การเตรียมตัว :
– เนื่องจากรถที่ใช้เดินทาง (9 ที่นั่ง) มีพื้นที่เก็บสัมภาระจำกัด กระเป๋าเดินทางควรมีขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 KG
– ในเดือกรกฎาคม อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 16-29 เซลเซียส ที่ Provence ช่วงกลางวันอากาศจะร้อน กรุณาเตรียมอุปกรณ์กันแดดให้พร้อมครับ
– การขอวีซ่า บริษัทจะเตรียมใบจองห้องพักและโปรแกรมการเดินทางให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด