ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ผู้เรียนของ ProfotoClass เข้ารับพระราชทานเกียรตินิยมถ่ายภาพจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 25  และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เกียรตินิยมถ่ายภาพ เป็นการสอบวัดมาตรฐานการถ่ายภาพ จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ผู้เรียน ProfotoClass ที่ได้รับเกียรตินิยมถ่ายภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ มี 3 ท่าน ได้แก่

คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ได้รับเกียรตินิยม A.RPST (Associate of The Royal Photographic Society of Thailand)

คุณวชิญา จาติกวนิช ได้รับเกียรตินิยม A.RPST (Associate of The Royal Photographic Society of Thailand)

คุณอิทธิ ประกายหงษ์มณี ได้รับเกียรตินิยม A.RPST (Associate of The Royal Photographic Society of Thailand)

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ดูรายละเอียดหลักสูตร Lightroom Workshop และหลักสูตรอื่นๆ คลิกที่นี่ครับ !

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *