นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ สัมภาษณ์ ProfotoClass

นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ (ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556) สัมภาษณ์คุณกนิษ เทพศรีเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ProfotoClass Co., Ltd.

 ดูรายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพ คลิกที่นี่ครับ !

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *