หลักสูตรถ่ายภาพ Beginner 27-28 กรกฎาคม 2024

 
หลักสูตรถ่ายภาพ Beginner : เรียนได้ทั้งกล้อง Mirrorless & DSLR ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เหมาะสำหรับผู้พึ่งเริ่มต้นฝึกถ่ายภาพ เนื้อหาประกอบด้วยประเภทของ กล้องและเลนส์, ช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์, ISO, การเลือกโหมดบันทึกภาพ และการโฟกัสภาพ, การเลือกใช้เลนส์, การวัดแสงและการชดเชยแสง, การจัดองค์ประกอบภาพ, ระยะชัด, การตั้งไวท์บาลานซ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพัฒนาศิลปะการถ่ายภาพในระดับต่อไป มีการออกถ่ายภาพนอกสถานที่ (Field trip)

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถถ่ายภาพได้คมชัด สีสันสดใส ความสว่างของภาพเหมาะสมโดยไม่ต้องใช้โหมดออโต้ พร้อมทั้งสามารถใช้ฟังชั่นต่างๆของกล้องได้ดีและจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างสวยงาม

ผู้สอน กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นคนไทยคนล่าสุดที่ได้รับเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพขั้นสูงสุดจาก The Royal Photographic Society ประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าของหนังสือผลงานภาพถ่าย “Spirit of Asia” และ “Memory of Nepal” นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล

รายละเอียดการเรียน :

วันแรก 10.00-13.00 น.
– เทคนิคการใช้กล้องขั้นต้น การตั้งคุณภาพไฟล์, ISO, ช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์, การเลือกโหมดบันทึกภาพ และการควบคุมโฟกัส
– ฝึกปฏิบัติทดลองถ่ายจริง
– ประเภทของกล้อง และการเลือกใช้เลนส์

วันแรก 14.00-17.00 น.
– การวัดแสงและการชดเชยแสง, โหมดขับเคลื่อน
– ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ
– ฝึกปฏิบัติจัดองค์ประกอบภาพ
– ให้คำแนะนำผลงานการจัดองค์ประกอบภาพ

วันที่สอง 08.00-11.00 น.
– ออกฝึกถ่ายภาพนอกสถานที่ (Field Trip) ณ จุดนัดหมายโดยอาจารย์กนิษ จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

วันที่สอง 15.00-17.00 น.
– ออกฝึกถ่ายภาพนอกสถานที่ (Field Trip) ณ จุดนัดหมายโดยอาจารย์กนิษ จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ตารางเรียนหลักสูตรถ่ายภาพ Beginner

(กรุณาตะแคง Smartphone เพื่อให้อ่านตารางเรียนได้ง่าย)

Beginner รุ่น 241 20 Jan 10 am-5 pm 21 Jan 8 am-5 pm เต็ม
Beginner รุ่น 242 27 Jul 10 am-5 pm 28 Jul 8 am-5 pm

 
จำนวนผู้เรียน : 6 คน

ค่าเรียน : 6,500 บาท

การชำระค่าเรียน : หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระค่าเรียน หากไม่ได้รับกรุณาเช็คในเมลขยะด้วย


เงื่อนไขการเข้าเรียน
: ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนหรือขอเลื่อนไปเรียนในหลักสูตรที่จะเปิดในอนาคตได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนถึงกำหนดวันเริ่มเรียน ถ้าหลังจากนี้ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าเรียน

บรรยากาศการเรียนและผลงานผู้เรียน