วิทยากรให้นักเรียน โรงเรียนจิตรลดา

 

เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ได้เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้ชมรมถ่ายภาพ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ