ผลงานนักเรียนของ ProfotoClass

ผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ รวมทั้งเกียรตินิยมถ่ายภาพ จากหลายสมาคมถ่ายภาพซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ผู้เรียนของ ProfotoClass ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal จากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติคลิกดูรายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน ที่เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของ ProfotoClass ทั้ง 13 ท่าน ที่ได้เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ จาก พระเจ้าวรวงค์เธอคลิกดูรายละเอียด »

คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ นักเรียนของ ProfotoClass ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานคลิกดูรายละเอียด »

ภาพจาก ทริปถ่ายภาพ : ณ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล World Photography Organisation

ภาพจาก ทริปถ่ายภาพ : ณ จังหวัดเชียงราย ผลงานของ คุณบุรเชต เมลืองศิลป์ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวด World Photographyคลิกดูรายละเอียด »

คุณราชวัตร เฉวียงหงส์ ได้รับรางวัล Prize winner

ขอแสดงความยินดีกับ คุณราชวัตร เฉวียงหงส์ ผู้เรียนของ ProfotoClass ที่ได้รับรางวัล Prize winner จากการประกวดภาพถ่าย Theคลิกดูรายละเอียด »

ผลงานนักเรียนที่เข้ารับประทาน เกียรตินิยมถ่ายภาพ

นักเรียนของ ProfotoClass ทั้งหมด 12 ท่าน เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ จาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีคลิกดูรายละเอียด »

ผู้เรียน ProfotoClass เข้ารับพระราชทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ผู้เรียน ProfotoClass เข้ารับพระราชทานเกียรตินิยมถ่ายภาพจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯคลิกดูรายละเอียด »

ผู้เรียน ProfotoClass เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ผู้เรียน ProfotoClass ได้เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพจาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีคลิกดูรายละเอียด »

ผลงานของ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพระดับ LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographicคลิกดูรายละเอียด »

Free Desktop Wallpaper, August 2010 : ProfotoClass Exclusive

กิจกรรม ProfotoClass Exclusive เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาคลิกดูรายละเอียด »

ผลงานของ คุณวลัยลักษณ์ คงนิล ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวลัยลักษณ์ คงนิล ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพระดับ ABPS (Associate of The Bangkok Photographicคลิกดูรายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ท่าน ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนทั้ง 4 ท่าน ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพคลิกดูรายละเอียด »

ผลงานผู้เรียน กิจกรรมออกถ่ายภาพ ณ เขาแหลมหญ้า ( Field Trip )

กิจกรรมออกถ่ายภาพนอกสถานที่ ( Field Trip ) มีในทุกๆหลักสูตรถ่ายภาพของ ProfotoClassคลิกดูรายละเอียด »

ดูรายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพและทริปถ่ายภาพ คลิกด้านล่างนี้ !

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !