งานรับเป็นวิทยากร อบรมถ่ายภาพให้องค์กรต่างๆ และรับจัดทริป Private Group

นอกจากการอบรมถ่ายภาพหลายๆหลักสูตร รวมถึงการจัดทริปถ่ายภาพให้นักเรียนแล้ว คุณกนิษ เทพศรีเมือง ยังจัดทริป Private Group ให้ผู้สนใจ และรับเป็นวิทยากรอบรมถ่ายภาพ ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ เช่น

– CP (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– Central Workshop (บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)
– True Internet (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด)
– Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)
– งานโฟโต้แฟร์ (สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ)
– กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– SCG (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน))
– สมศ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))
– บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ฯลฯ

องค์กรชั้นนำข้างต้นนี้ ได้เชิญคุณกนิษ ไปเป็นวิทยาการให้กับพนักงานและลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้คุณกนิษ ยังได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินภาพ และตัดสินเกียรตินิยมถ่ายภาพ ให้กับหลายสมาคมถ่ายภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งช่วยงานการกุศลในงานนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อสังคม

สนใจกรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ โทร. 092 683 9292 Line ID : @profotoclass (มี@นำหน้า) หรืออีเมล : interprofotoclass@gmail.com