วิทยากรให้ Central Workshop (บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)

คุณกนิษ เทพศรีเมือง เป็นวิทยากรคอร์สถ่ายภาพให้กับ Central Workshop ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ชิดลม

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !