คุณกนิษ เทพศรีเมือง บรรยายเทคนิคถ่ายภาพ ในงานโฟโต้แฟร์

คุณกนิษ เทพศรีเมือง เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพ ในงานโฟโต้แฟร์ 2011 ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *