ทริปถ่ายภาพ : ซินเจียง คานาสือ เส้นทางสายไหม 23 ก.ย.-1 ต.ค. 2017 รับ 12 ท่าน (เต็มแล้ว)

ProfotoClass ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่ มณฑลซินเจียง นครหลวงอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เที่ยวชมและถ่ายภาพที่ คานาสือ อุทยานระดับ 5 ดาว ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียง หลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไต แผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะและสวยงามยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่า ถ่ายภาพ หมู่บ้านเหอมูชุน วิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีนักถ่ายภาพและนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดของจีน เที่ยวชมทะเลทรายที่ทูรูฟาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม (ทริปนี้ไม่มีเข้าร้านรัฐบาล)

ทริปนี้ใช้เวลา 9 วัน 8 คืน เดินทาง 23 ก.ย.- 1 ต.ค. 2017 นี้ซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีมากที่สุด นำโดย คุณกนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว พร้อมจะให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพต่างๆตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อูรู่มูฉี – สือเหอจือ – เค่อลามาอี้ – ภูเขาน้ำมันดำ
00.30 น. (ออกจากบ้านคืนวันที่ 22 กันยายน เวลาประมาณ 23.00 – 23.30 น.) พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
03.05 น. เดินทางสู่เมืองอูรู่มูฉี โดยสายการบิน สายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC 8886 เที่ยวบินนี้จะแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
11.45 น. ถึงสนามบินอูรู่มูฉี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สือเหอจือ เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากองค์กรสหประชาชาติ เป็นเมืองที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุข เป็นแบบอย่างของเมืองที่ประสบความสำเร็จที่อนุรักษ์ธรรมชาติและคนเมืองอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์ และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่สวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยา และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง ต่อจากนั้นชม เฮยโหยวซาน หรือ ภูเขาน้ำมันสีดำ จุดเริ่มพบน้ำมันดิบครั้งแรกของเมืองเคอลาหม่าอี ซึ่งทุกวันนี้บ่อน้ำมันบนภูเขาแห่งนี้ยังคงผุดพรายน้ำมันดิบสีดำข้นขึ้นมาอย่างมิหยุดหย่อน เดินทางเข้าสู่สวนภูเขาน้ำมันมังกรดำ ชมความอลังการอันยิ่งใหญ่ตระการตาของทุ่งภูเขาน้ำมันนับสิบนับร้อยลูกเรียงรายกันจนคนท้องถิ่นบริเวณนี้ว่า ภูเขามังกรดำ เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนถือเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUIDE HOTEL

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 : เค่อลามาอี้ – อุทยานเมืองปีศาจ (เมืองแพะเมืองผี) – ปู้เอ่อจิง – ธารน้ำห้าสี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก แล้วเดินทางสู่ อุทยานเมืองปีศาจ หรือ แพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆเปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิง ชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตา เมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่าน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **พิเศษให้ท่านลิ้มลองรสชาติปลาน้ำเย็นของเมืองนี้ที่มีความหอมกรุ่นและอร่อยด้วยรสชาติหวานหอมของเนื้อปลาและความเผ็ดของเครื่องเทศต้นตำหรับซินเจียงที่ไม่เหมือนใครตามอัธยาศัย** เข้าสู่ที่พัก SHENHU HOTEL

วันที่สาม จันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 : ปู้เอ๋อจิง – เหอมู่ชุน (รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเหอมู่ชุน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางชม หมู่บ้านเหอมู่ชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลมและความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมชมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ถ่ายภาพหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพและนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจและหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดในประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก HEMUCUN HOUSE

วันที่สี่ อังคาร 26 กันยายน 2017 : เหอมู่ชุน – คานาสือ – ทะเลสาบคานาสือ – เย้เลี่ยงวาน – ทะเลสาบเทวดา – ทะเลสาบมังกรหลับ
เช้า ถ่ายภาพหมู่บ้านเหอมู่ชุน แล้วทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ คานาสือ แล้วนำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียง หลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไต บรรยากาศรอบด้านที่ช่างคล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว คานาสือ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน เปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง นำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวานหรือทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกันจากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่ง ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOGNFU LAKE KANAS RESORT

วันที่ห้า พุธที่ 27 กันยายน 2017 : คานาสือ – ทะเลสาบคานาสือ – ศาลาชมปลา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ คานาสือ นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่า ล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ เป็นทะเลสาบปริศนา เล่ากันว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในทะเลสาบ พวกปศุสัตว์ที่ชาวบ้าน อาทิเช่น ฝูงแกะ และม้า ต่างๆที่เลี้ยงอยู่แถวริมทะเลสาบ ได้เกิดการสูญหายอยู่บ่อยครั้ง จนค้นพบว่าเกิดจากสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า ปลาแดง ได้กินสัตว์ต่างๆเหล่านี้ ซึ่งปลาแดงนี้มีขนาดที่ยาวเต็มที่ประมาณ 8 เมตร และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 ตัน สามารถกลืนวัวได้ทั้งตัวเลยทีเดียว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง (ศาลาชมปลา) ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบคานัส ถ้าโชคดีท่านจะได้เห็นทางน้ำอันยาวซึ่งเป็นการว่ายน้ำของปลาแดง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOGNFU LAKE KANAS RESORT

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 : คานาสือ – แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ – คุยถุน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด ของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUITUN HOTEL

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 : คุยถุน – ตลาดต้าปาจา – ทูรูฟาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูรูมู่ฉี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเลือกซื้อของพื้นเมืองที่ระลึกที่ตลาดต้าปาจาหรือตลาดบาซ่า อาทิเช่น แส้หางจามรี, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯ แล้วเดินทางต่อไปที่ทูรูฟาน
เย็น บริการอาหารเย็น เข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL

วันที่แปด เสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 : ทะเลทรายที่ทูรูฟาน – อูรูมู่ฉี – กรุงเทพฯ
เช้า ถ่ายภาพแสงเช้าทะเลทรายที่ทูรูฟาน จากนั้นท่านอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอาท์เพื่อเดินทางกลับอูรูมู่ฉี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เพื่อซื้อของฝากและเก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
19.20 น. เดินทางกลับเมืองไทย โดยสายการบิน สายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC 8885Q (หมายเหตุ! เที่ยวบินนี้จะแวะส่งผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

วันที่เก้า อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 : กรุงเทพฯ
02.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 69,900 บาท กรณีพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 9,900 บาท
หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับอีเมลรายละเอียดชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
– ค่าวิทยากร ตลอดการเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ Bangkok / Ürümqi / Bangkok
– ค่าโรงแรมที่พัก 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน) 7 คืน
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
– ค่าอาหารทุกมื้อ
– ค่ามัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าประกันอุบัติเหตุ รายละเอียดการขอวีซ่าดูได้ที่นี่

การเตรียมตัว :
– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 17mm หรือ 24mm หรือ 28mm ถึง 200หรือ 300mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ
– ขาตั้งกล้อง สายลั้นชัตเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บไฟล์ภาพ และ Filter Lee 0.9 หรือ 1.2 ND Soft Grad (ถ้ามี)
– อุปกรณ์กันหนาว ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย
– ยารักษาโรคประจำตัว

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
– ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !