นำรายได้จากหนังสือ “Memory of Nepal” ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนหนังสือผลงานภาพถ่าย “Memory of Nepal” ของผม วันนี้ผมได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือจำนวน 50,000.00 บาท ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล โดยมอบให้แก่ พณฯท่าน ขคนาถ อธิการี (K.N. Adhikari) เอกอัครราชฑูตเนปาล ประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP

ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ผมคิดว่าเราสามารถทำประโยชน์ให้แก่กันและกันได้ ขอขอบคุณ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ได้สนันสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งที่ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันครับ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุขและสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

กนิษ เทพศรีเมือง