ภาพประวัติศาสตร์ ขบวนเรือพระราชพิธีเนื่องใน “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี”

ขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องใน “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” ผมถ่ายไว้เมื่อ10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมใช้กล้องฟิลม์เกือบทั้งหมดครับ) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี

LINE it!