รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน


 

หากจะพูดถึงรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานนั้นมีอยู่หลายรางวัล แต่ถ้าเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ทรงเลือกด้วยพระองค์เอง มีเพียงรางวัลจาก

1.การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

ช่างภาพทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้รางวัลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยพระองค์เองนี้ โชคดีที่ผลงานภาพถ่ายของผมได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อทรงเลือกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ครั้งด้วยกัน

ในปี พ.ศ. 2547 ความฝันอันสูงสุดก็เป็นจริง เมื่อในหลวงทรงเลือกภาพ “Dragonfly” ของผมให้ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน นำมาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อนักถ่ายภาพ และวงการถ่ายภาพไทย อย่างหาที่สุดมิได้

ขอดวงพระวิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตย์ในสรวงสวรรค์ นิรันดร์เทอญ