ทริปถ่ายภาพ : ไบคาล ไซบีเรีย 8-13 กุมภาพันธ์ 2020 (เดินทางช่วงวันหยุด) เต็มแล้ว !

 

ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เพื่อท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ณ ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด ใสที่สุด เก่าแก่ที่สุดในโลก จนได้ฉายาว่า “Galapagos of Russia” ด้วยความพิเศษด้านภูมิศาสตร์นี้ ทะเลสาบไบคาลจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว และจะให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้ เดินทาง 8-13 กุมภาพันธ์ 2020 (เดินทางช่วงวันหยุดมาฆบูชา)

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 (Bangkok-Irkutsk) [-]
14.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์สายการบิน Siberia Airlines เที่ยวบิน S7 6332 (BKK 16.35 – IKT 23.55 Dur:6.20 บินตรง) เดินทางสู่เมือง Irkutsk เมืองหลวงของแคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย จากนั้นเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 (Irkutsk-Baikal) [B-D]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา 08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เกาะ Olkhon โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ที่พัก โดยช่วงท้ายของการเดินทางรถของเราจะวิ่งไปบนทะเลสาบสีฟ้าซึ่งกลายเป็นน้ำแข็ง (หากทะเลสาบยังไม่แข็งพอก็จะใช้เรือ Hovercraft) แวะถ่ายภาพกันที่ Burkhan Cape, Shaman Crage จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หลังจากเช็คอินแล้วมาทานอาหารเย็น พักที่ Hotel Complex Baikalov Ostrog หรือเทียบเท่า ติดต่อกัน 3 คืน

วันที่สาม จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 (Baikal) [B-L-D]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น การเดินทางที่ทะเลสาบไบคาลเราจะใช้ตู้แบบรัสเซีย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า UAZ (นั่งคันละ 5 ท่าน) แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม วันนี้เราจะนั่งรถ UAZ ออกไปถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ของเกาะ Olkhon ได้แก่ Sagaan-Khushun Cape, Icy Cave, Khoboy Cape ฯลฯ โดยจะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เที่ยวกันต่อจนพระอาทิตย์ตก แล้วกลับเข้าสู่โรงแรม เพื่อรับประทานทานอาหารเย็น พักที่โรงแรมเดิม

วันที่สี่ อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 (Baikal) [B-L-D]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมอาหารเช้าแบบแพ็ค ออกไปเที่ยวตามจุดอื่นๆของทะเลสาบไบคาล ได้แก่ Yalga bay, Ogoi Island, Stupa of Enlighting, Khorgoi Cape ฯลฯ โดยจะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิคเช่นเดิม ถ่ายภาพกันจนพระอาทิตย์ตก แล้วกลับเข้าสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเย็น พักที่โรงแรมเดิม

วันที่ห้า พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 (Baikal-Irkutsk-City Tour) [B]
เช้าตรู่ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ แล้วเดินทางกลับสู่ Irkutsk โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายของวันนี้เราจะเที่ยวในเมืองหลวงของแคว้นไซบีเรีย ประกอบด้วยโบสถ์ Spasskaya, Epiphany Cathedral, Kazansky Cathedral, Znamensky Monastery รวมถึงบ้านไม้ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามสร้างในศตวรรษที่ 19 จากนั้นมาเช็คอินที่โรงแรม แล้วรับประทานอาหารเย็น

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 (Baikal-Bangkok) [B]
ถ้าใครขยันจะออกไปถ่ายภาพตั้งแต่เช้าตรู่ก็ได้ แล้วรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์จากนั้นเดินทางกลับสู่สนามบิน เพื่อกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Siberia Airlines เที่ยวบิน S7 6331 (IKT 10.10 – BKK 15.30 Dur:6.20 บินตรง) และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 ธันวาคม 2020 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งระหว่าง Irkutsk และทะเลสาบไบคาลให้รถแบบ 17 ที่นั่ง
– ที่ทะเลสาบไบคาลใช้ตู้แบบรัสเซีย UAZ นั่งคันละ 6 ท่าน
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง
– ค่าที่พัก 5 คืนพร้อมอาหารเช้า (มีห้องน้ำในตัวพร้อม Wifi)
– ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าอุทยาน
– ค่าเข้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ( บาท ราคา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2019)
กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบิน Siberia Airlines
Flight: S7 6332 Bangkok (BKK)-Irkutsk (IKT) Date: Sat, 8 Feb Time : 16:35 – 23:55 (บินตรง 6.20 ชั่วโมง)
Flight: S7 6331 Irkutsk (IKT)-Bangkok (BKK) Date: Thu, 13 Feb Time : 10:10 – 15:30 (บินตรง 6.20 ชั่วโมง)
– ค่าทิป และค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
– อุปกรณ์กันหนาว ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ที่สวมรองเท้ากันลื่น
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ