ผู้เรียน ProfotoClass เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ผู้เรียน ProfotoClass ได้เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพจาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดงาน โฟโต้แฟร์ 2010 และนิทรรศการภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 หนึ่งในศิลปินนักถ่ายภาพไทยของปีนี้คือ อาจารย์จีเส่ง แซ่หว่อง ปรมาจารย์ทางด้านภาพขาวดำและเทคนิคห้องมืดของไทย นอกจากนี้ในงานยังมีนิทรรศการผลงานภาพถ่ายของ Dr. Leo K.K. Wong ศิลปินนักถ่ายภาพระดับนานาชาติชาวฮ่องกง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการถ่ายภาพด้วย Mirror Lens


ส่วนผู้เรียน ProfotoClass ที่ได้รับเกียรตินิยมถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานการถ่ายภาพจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพจากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพไทย มี 3 ท่านคือ

คุณนพพล ชูกลิ่น ได้รับเกียรตินิยม A.FPT (Associate of the Federation of Photographic  Associations of Thailand)

คุณสุนิษา เปรมใจสุข ได้รับเกียรตินิยม A.FPT (Associate of the Federation of Photographic  Associations of Thailand)

คุณกนิษ เทพศรีเมือง ได้รับเกียรตินิยม F.FPT (Fellow of the Federation of Photographic  Associations of Thailand)

ProfotoClass เปิดสอนถ่ายภาพมีหลายหลักสูตรให้เลิือกเรียน ดูรายละเอียดหลักสูตร หรือสมัครเข้าเรียนถ่ายภาพ คลิกที่นี่ !

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *