วิทยากรให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 ได้เล่าถึงกิจกรรมประกวดภาพถ่ายมุมมองด้านบวกที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นพร้อมกิจกรรม Workshop ถ่ายภาพ See Positive โดยได้เชิญ คุณกนิษ เทพศรีเมือง เป็นวิทยากรให้กับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 25 ท่านแรก ในบทความได้ถ่ายทอดแนวคิดของคุณกนิษ เกี่ยวกับมุมมองการถ่ายภาพตามแนวทาง See Positive
Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !